Hema-notarisservice goedgekeurd

Geschreven door: Redactie op

De klacht van de KNB over deelname van een notaris aan de Hema-notarisservice is op 16 juni jl. door de hoogste tuchtrechter, de Notariskamer van het Hof Amsterdam, afgewezen. Eerder had de Amsterdamse kamer voor het notariaat de klacht ook al afgewezen. Het hof wijkt in hoger beroep op één punt af van de uitspraak van de kamer.

De KNB was in hoger beroep gekomen, omdat zij de notaris die deelneemt aan de Hema-notarisservice de volgende tuchtrechtelijke verwijten maakte:
- de notaris kan onvoldoende regie, zeggenschap en toezicht uitoefenen;
- de notaris overtreedt zijn geheimhoudingsplicht;
- de notaris schendt zijn zorgplicht;
- aan de opzet en werkwijze kleven risico’s ten aanzien van de vrije wilsvorming van de cliënt;
- er leven vragen over te lage honorering, over het provisieverbod en over de onafhankelijkheid van de notaris.
Het hof komt tot het oordeel dat de Hema-notarisservice technisch, juridisch en inhoudelijk niet in strijd is met de voor deelnemende notarissen geldende wet- en regelgeving.


Kamer voor het notariaat

De kamer heeft in eerste aanleg geoordeeld dat de notaris in voldoende mate de regie, zeggenschap en het toezicht bij het uitbesteden van werkzaamheden behoudt. Onder de voorwaarde dat de notaris voldoet aan zijn ‘Belehrungspflicht’ is het meewerken van de notaris aan de HEMA-notarisservice op het punt van de zorgvuldigheid niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Gewerkt wordt met een vorm van productdifferentiatie, waartegen geen tuchtrechtelijk bezwaar bestaat. Mede gelet op het feit dat in het kader van de marktwerking het notarissen vrij staat hun tarieven zelf te bepalen, is op het punt van de honorering het meewerken aan de HEMA notarisservice niet klachtwaardig. Sprake is van provisie als de overeengekomen prijs duidelijk te hoog is voor de geleverde diensten. Dat is hier niet het geval. Gebleken is dat het de notaris vrij staat om naar eigen inzicht te handelen. Dat de onafhankelijkheid van de notaris door de werkwijze van de HEMA notarisservice gevaar zou lopen, is niet aannemelijk geworden.


Geheimhouding

Het hof volgt in zijn uitspraak de beoordeling van de kamer en is bovendien van oordeel dat bij de HEMA-notarisservice de geheimhouding van de door cliënten verstrekte gegevens voldoende is gewaarborgd. De klacht van de KNB is ongegrond verklaard.  

Uitspraak eerste aanleg: ECLI:NL:TNORAMS:2014:34
Uitspraak Hof: ECLI:NL:GHAMS:2015:2270

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 23 juni 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.