Grensdetentie asielzoekers in strijd met mensenrechten

Nederland negeert de mensenrechten van asielzoekers door hen altijd direct gevangen te zetten als zij via een lucht- of zeehaven het land inkomen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in het op 19 mei jl. verschenen advies ‘Over de grens. Grensdetentie van asielzoekers in het licht van mensenrechtelijke normen’. Het College onderzocht de werkwijze rond grensdetentie en concludeert dat gevangenschap van asielzoekers niet altijd noodzakelijk is en bovendien schadelijk, zeker voor kinderen. Het College verwacht dan ook dat staatssecretaris Teeven maatregelen neemt zodat asielzoekers hun asielprocedure in vrijheid kunnen doorlopen. Omringende landen zoals Zweden maken gebruik van uitstekende alternatieven zoals een meldplicht. 

Vreemdelingen die zonder de juiste documenten of voldoende geld via een lucht- of zeehaven naar Nederland komen, mogen het land niet in. Een deel van hen vraagt asiel aan. Om te voorkomen dat asielzoekers Nederlands grondgebied betreden, zet Nederland hen gevangen in het Justitieel Centrum Schiphol. Hier doorlopen zij het eerste deel van hun asielprocedure. Asielzoekers die via land naar Nederland komen, worden niet gevangen gezet.  

Mensenrecht

Het is verboden om iemand van zijn vrijheid te beroven zonder dat dit strikt noodzakelijk is en zonder dat er een weging van belangen van zowel de staat als de asielzoeker aan vooraf gaat. Dit staat in verschillende internationale en Europese mensenrechtenverdragen, zoals in artikel 5 EVRM en 9 IVBPR. Daarnaast is in artikel 31 Vluchtelingenverdrag geregeld dat je niet mag worden opgesloten enkel omdat je asiel aanvraagt.  

Noodzakelijk?

Staatssecretaris Teeven stelt dat het automatisch gevangenzetten van asielzoekers in de praktijk noodzakelijk is, omdat Nederland de Europese buitengrenzen moet bewaken en om claims op vervoersbedrijven te kunnen leggen. Het College concludeert dat de huidige praktijk niet overeenkomt met de mensenrechten. Er vindt nu geen individuele belangenafweging plaats en de argumenten van de staatssecretaris zijn niet overtuigend om de noodzaak van detentie in alle gevallen te onderbouwen. Nederland is niet verplicht om asielzoekers gevangen te zetten om de Europese grenzen te bewaken. Andere Europese landen zoals Zweden en Polen die aan dezelfde regels gebonden zijn als Nederland kennen geen automatische grensdetentie. Deze landen detineren asielzoekers alleen als er twijfels zijn over hun identiteit om misbruik van de asielprocedure te voorkomen of wanneer de veiligheid in het geding is. Bovendien laten cijfers uit 2013 zien dat grensdetentie lang niet altijd nodig is. De meeste asielzoekers – 600 van de 780 – aan wie op Schiphol de toegang tot Nederland is geweigerd mogen uiteindelijk toch Nederland in. Ook om financiële claims ten aanzien vervoerders te realiseren, is het detineren van asielzoekers niet noodzakelijk. Hiermee vervalt de veronderstelling dat grensdetentie altijd noodzakelijk is. De noodzaak bestaat alleen als er gevaar dreigt voor de openbare orde of nationale veiligheid.  

Effecten van gevangenschap

Gevangenschap heeft op zowel de gezondheid van de asielzoekers als op het verloop van de procedure een negatief effect. Dit geldt vooral voor kinderen en hun ouders en asielzoekers die getraumatiseerd of ziek zijn. Kinderen zijn te jong om te begrijpen waarom zij vastzitten en worden geconfronteerd met de stress en machteloosheid van hun ouders. Gevangenschap is slecht voor hun ontwikkeling en schaadt hen in hun eigenwaarde, vertrouwen en begrip van de situatie.

Het advies is te vinden op de site van het College voor de Rechten van de Mens: mensenrechten.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a.zecha schreef op :
Naar aanleiding van adviezen en rapporten door dit niet onafhankelijke nationale College wil ik slechts een enkele vaststelling doen.
Onze, zich zelf als “soeverein” beschouwende partij vertegenwoordigers, kunnen deze adviezen en rapporten geheel of ten dele overnemen; op de lange baan schuiven en/of terzijde schuiven zolang het HVRM over de betrokken zaak geen (dwingende) uitspraak heeft gedaan.

De tijd zal leren hoe onze soevereine heersers er de facto mee omgaan.
a.zecha

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.