Google

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stuurde, mede namens de Minister van EZ, op 2 juli 2014 een brief met een reactie op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 mei 2014, C-131/12, in de zaak Google Spain SL en Google Inc tegen AEPD en Mario Costeja González.

 

 

In een principiële uitspraak heeft het Hof van Justitie voor recht verklaard dat een zoekmachinedienst moet worden aangemerkt als een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de geldende EU-richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens en dat de exploitant van dienst de verantwoordelijke voor die verwerking is. Het Hof gaat uit van een ruime uitleg van de territoriale reikwijdte van de geldende richtlijn waardoor Google, hoewel een verwerking vanuit de Verenigde Staten aansturend, toch onder de werking van de richtlijn valt.

Het Hof weegt bij de bepaling van de omvang van de verantwoordelijkheid van Google de
grondrechtelijke rechten van de betrokkene bij verwijdering van de zoekresultaten die betrekking hebben op gegevens die niet of niet langer verwerkt mogen worden zwaarder dan het economisch belang van Google. De rechten van de betrokkene op correctie, uitwissing en
afscherming van gegevens worden ruim uitgelegd. Google heeft inmiddelsmaatregelen ondernomen om aan het arrest te kunnen voldoen.

De uitspraak beantwoordt enkele principiële vragen. De uitspraak roept ook nieuwe vragen op, met name op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en het recht om informatie te mogen ontvangen en vergaren en de vrijheid van ondernemerschap. Er is geen aanleiding tot aanpassing van de geldende Nederlandse wetgeving, en ook de wijze van bekendmaken van rechtsfeiten in de Staatscourant voldoet aan de eisen die uit de uitspraak voortvloeien. De
uitspraak geeft vermoedelijk aanleiding tot complicering van de onderhandelingen over een nieuwe verordening over gegevensberscherming.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.