Geschilbeslechtingsdelta 2014

Geschreven door: Redactie op

De meeste problemen tussen particulieren en de overheid en particulieren onderling worden zonder tussenkomst van de rechter opgelost. Als de rechter wel wordt ingeschakeld, vindt men het resultaat in meer dan 7 van de 10 gevallen ‘fair’. Burgers hebben over het algemeen vertrouwen in een eerlijke behandeling door de rechter, vinden rechters betrouwbaar en rechtbanken belangrijk bij het afdwingen van hun rechten.


Dat blijkt uit de Geschilbeslechtingsdelta 2014 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

In 2004 en 2010 zijn de eerste twee Geschilbeslechtingsdelta-onderzoeken verschenen. In deze onderzoeken worden de civiel- en bestuursrechtelijke problemen van Nederlandse burgers beschreven en de aanpak die zij volgden om die op te lossen. Doordat de studie nu voor de derde keer heeft plaatsgevonden, wordt het mogelijk veranderingen in de tijd waar te nemen.

Uit het onderzoek blijkt dat over de jaren minder mensen met problemen te maken hebben gekregen. Vooral het aantal burgers dat problemen heeft ervaren rond de aanschaf van producten en diensten is afgenomen. Onder de burgers die wel een probleem hebben ervaren, is het gebruik van advocaat en rechtsbijstandsverzekeraar toegenomen. Meer problemen zijn via buitengerechtelijke procedures, zoals bezwaarprocedures, afgehandeld en iets minder via gerechtelijke procedures. De oordelen over het verkregen advies en de hulp zijn positief en weinig veranderd door de tijd heen. Dat geldt ook voor de attitudes van burgers over advocatuur en rechtspraak. De uiteindelijke resultaten, zoals het bereiken van doelen en het beëindigen of oplossen van het probleem, verschillen vrijwel niet over de jaren.

Het gebruik van internet en de digitalisering van het rechtsbestel groeien gestaag door. Het onderzoek beschrijft verschillende online voorzieningen die burgers kunnen helpen bij het oplossen van hun probleem. Over de weerslag van deze ontwikkelingen op de kans op en de aanpak van problemen is vooralsnog weinig bekend. Het onderzoek laat wel zien dat het internet vaker dan voorheen wordt genoemd als bron van informatie bij de aanpak van problemen. Van het gebruik van alternatieve online procedures, zoals E-court of eBay, wordt echter nog bijna geen melding gemaakt.

In de toekomst komen door nieuwe (technologische) ontwikkelingen steeds meer ‘Legal Big Data’ beschikbaar. Deze omvatten niet alleen Big Data in de betekenis van gigantische aantallen digitale transacties, blogs, social media-berichten, et cetera, maar omvatten ook steeds meer gedigitaliseerde juridische bronnen en teksten, zoals vonnissen en processtukken. Deze data zouden bij een volgende meting aanleiding kunnen zijn voor aanvullende analyses. Zo zouden de enorme aantallen gegevens over zoekgedrag van burgers op internet wel eens een voorspellende waarde kunnen hebben voor het aantal en type problemen in de samenleving. Ook zouden data die worden gegenereerd door applicaties met conflictoplossingsopties, zoals bij eBay of Airbnb, interessante (nieuwe) inzichten kunnen opleveren.

 

 

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 23 februari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.