Gerechtelijke statistieken 2014 Hof van Justitie EU

Geschreven door: Redactie op

De productiviteit van het Europese Hof van Justitie is de afgelopen vijf jaar met 36,9 % gestegen. In 2014 werden 719 zaken afgedaan. Het voorbije jaar is het meest productieve in de geschiedenis van het Hof.

Bij het Hof zijn 622 nieuwe zaken aanhangig gemaakt, een daling van 11%. Deze betrekkelijke verlaging betreft voornamelijk de hogere voorzieningen en prejudiciële verwijzingen. Wat die laatste betreft, waren dat er 428 in 2014. Wat de duur van de procedures betreft, zijn de statistische gegevens ook positief. Bij de prejudiciële verwijzingen was die duur gemiddeld 15 maanden, zo snel ging het niet eerder. Bij de rechtstreekse beroepen en de hogere voorzieningen was de gemiddelde behandelingsduur respectievelijk 20 maanden en 14,5 maanden, in beide gevallen een verlaging ten opzichte van 2013.

Naast de hervormingen van zijn werkmethoden in de afgelopen jaren, is de verbetering van de efficiency van het Hof bij de behandeling van de zaken ook te danken aan het feit dat meer gebruik wordt gemaakt van de diverse procedurele instrumenten waarover het beschikt om de behandeling van bepaalde zaken te versnellen (prejudiciële spoedprocedure, berechting bij voorrang, versnelde procedure, vereenvoudigde procedure en de mogelijkheid om zonder conclusie van de advocaat-generaal uitspraak te doen). De prejudiciële spoedprocedure is in 4 zaken toegestaan. Deze zaken zijn afgedaan binnen een gemiddelde duur van 2,2 maanden, zoals in 2013.

Gerecht van de EU

De grote stijging van het werkvolume van het Gerecht blijkt uit het aantal bepleitte zaken in 2014 (waarvan een belangrijk deel zal worden afgedaan in 2015), te weten 390, dit wil zeggen een stijging van meer dan 40% ten opzichte van 2013. Ook het aantal aanhangig gemaakte zaken is sterk gestegen (met name door het grote aantal verknochte zaken op het gebied van staatssteun en beperkende maatregelen), tot een nog nooit vertoond aantal (912 zaken). Het aantal bij het Gerecht aanhangige zaken (1423 zaken) is dan ook met bijna honderd zaken toegenomen ten opzichte van 2013. De verhouding tussen het aantal aanhangige zaken en het aantal afgedane zaken (een ratio die een aanwijzing vormt voor de theoretisch te verwachten procesduur) is echter de laagste sinds bijna tien jaar. De gemiddelde procesduur van de in 2014 afgedane zaken is een afspiegeling van deze positieve tendens. Die procesduur is verminderd met 3,5 maand (van 26,9 maand in 2013
naar 23,4 maand in 2014), toch een ombuiging van meer dan 10%. 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 10 maart 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.