Geloofsbelediging

Naar aanleiding van de motie van het lid Schrijver c.s. in het kader van de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een onderzoek laten uitvoeren naar een mogelijke aanpassing van de uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht, mede in het licht van internationale verdragsverplichtingen, met het oog op strafbaarstelling van de belediging van geloof. Deze brief gaat in op de bevindingen van het onderzoek.

Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat belediging van geloof niet onder de huidige strafwetgeving valt en dat het strafbaarstellen van zulke uitlatingen in strijd zou kunnen komen met de vrijheid van meningsuiting. Het kabinet heeft inmiddels laten weten aan de Eerste Kamer dat aanpassing van de strafwet niet nodig is.

In het onderzoeksrapport wordt onder meer ingegaan op vragen als: kan het beledigen van een religie, een god of een profeet (‘indirecte belediging’) worden gelijkgesteld aan belediging van de aanhangers van die religie? Kunnen zulke uitlatingen strafrechtelijk worden verboden, en wat is daarbij de rol van grond- en mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het verbod op discriminatie?

 

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.