Geen standpunt strafparket meer bij niet-ontvankelijkheid

Bij zaken die op het eerste gezicht niet-ontvankelijk lijken (art. 80aRO) zullen advocaten-generaal van het strafparket bij de Hoge Raad in de loop van 2015 niet langer een standpunt innemen. Deze nieuwe werkwijze zet procureur-generaal J.W. Fokkens uiteen in zijn conclusie van 16 december.

Tot nu toe geeft de advocaatgeneraal in dergelijke zaken een kort gemotiveerd standpunt in een conclusie. De procureurgeneraal wijst er in zijn conclusie op dat de wet hem niet verplicht tot het innemen van een standpunt. Hij kan daar, na in de gelegenheid te zijn gesteld een standpunt te geven, van afzien. De Hoge Raad heeft in een aantal overzichtsarresten aangegeven welke gevallen voor toepassing van art. 80a RO in aanmerking komen. Deze criteria zijn in latere jurisprudentie uitgebreid. Het parket is tot de conclusie gekomen dat, nu duidelijk is in welke gevallen art. 80a RO kan worden toegepast, een schriftelijk gemotiveerd standpunt van de advocaat-generaal niet langer nodig lijkt. Vanaf 1 februari 2015 treedt een overgangsperiode in waarin het parket nog wel een standpunt over de toepassing van art. 80a RO zal innemen, maar dat slechts zal motiveren met de formulering van art. 80a RO, zonder verwijzing naar concrete omstandigheden uit de voorliggende zaak. Indien de ervaringen hiermee positief zijn, zal het parket rond de zomer van 2015 stoppen met het innemen van een standpunt.

Door deze nieuwe aanpak komt er meer ruimte beschikbaar voor concluderen in zaken die voor een volledige behandeling in cassatie geschikt zijn en waarin een conclusie een duidelijk toegevoegde waarde heeft. In zijn conclusie noemt de procureurgeneraal een aantal categorieën zaken waarin in ieder geval zal worden geconcludeerd. Daarnaast noemt hij de mogelijkheid dat het parket periodiek aandacht zal besteden aan een bepaald thema en in alle zaken waarin dat thema speelt zal concluderen. Dit om de stand van zaken op zo’n terrein weer te geven dan wel deze aan de orde te stellen om de gevestigde rechtspraak bij te stellen of te verduidelijken.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.