Geen adviesrecht, maar een uitgebreider spreekrecht

Geschreven door: Redactie op

Het kabinet komt terug van het aanvankelijke plan om slachtoffers in het strafproces een adviesrecht te geven. Begin dit jaar stuurde het kabinet een wetsvoorstel naar de Raad van State waarin dat adviesrecht was neergelegd. Nu blijkt dat er onvoldoende steun voor is, is het adviesrecht omgebogen naar een uitgebreider spreekrecht voor het slachtoffer.

Het aanvankelijk voorgestelde adviesrecht maakte het mogelijk dat het slachtoffer tijdens de zitting zijn opvatting over de mogelijke bewezenverklaring, de kwalificatie van het feit, de schuld van de verdachte en de passende straftoemeting kenbaar kon maken en dat dat bovendien processuele gevolgen had. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het overgrote merendeel van de uitgebrachte adviezen maakten duidelijk dat het onderscheid tussen het adviesrecht en het uitgebreide spreekrecht, in de praktijk vaak niet goed aan te brengen zou zijn en als te juridisch en formeel werd ervaren. Uit de door de adviesorganen geopperde mogelijkheden kon de regering geen gemeenschappelijk draagvlak afleiden en daarom leek het niet zinvol in de huidige situatie de praktijk met deze nieuwe figuur voor welke klaarblijkelijk weinig animo bestaat, te belasten. In de versie die nu bij de Tweede Kamer is ingediend, is er voor gekozen om de bestaande belemmering in het spreekrecht op te heffen en overeenkomstig de afspraak in het regeerakkoord zo min mogelijk te normeren.

Onbelemmerd spreekrecht

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe de omvang van het spreekrecht te verruimen door de bestaande belemmering dat alleen mag worden gesproken over de gevolgen die het slachtoffer of de nabestaande zelf heeft ondervonden, op te heffen. Onbelemmerd spreekrecht heeft tot gevolg dat aan het slachtoffer geen beperkingen worden opgelegd over hetgeen hij in het kader van de strafzaak aan de orde wil stellen. De thans bestaande feitelijke situatie dat het slachtoffer dat in het kader van de uitoefening van het spreekrecht een belastende verklaring aflegt, op vordering van de officier van justitie, verzoek van de verdediging of ambtshalve door de rechtbank als getuige kan worden beëdigd, blijft evenwel gehandhaafd. De rechter zal een beslissing moeten nemen over het zonder meer accepteren van de afgelegde verklaring van het slachtoffer of over gaan tot beëdiging van het slachtoffer als getuige. De rechter doet dat op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de volledigheid van het onderzoek op de terechtzitting en de orde in de zittingzaal neergelegd in artikel 272, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Bron: het wetsvoorstel ter aanvulling van spreekrecht slachtoffers, voorzien van memorie van toelichting en nader rapport, zoals op 13-11-2014 op www.rijksoverheid.nl is gepubliceerd.

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 14 november 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.