Gedwongen zorg

De Staatssecretaris van VWS zegde in een brief aan de Kamer toe samen met de Minister van VWS en de Staatssecretaris van VenJ een reactie op de aanbevelingen uit dit rapport voor te bereiden en aan de Kamer te doen toekomen.

De wettelijke regelingen met betrekking tot gedwongen zorg zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat is de voornaamste conclusie uit de Thematische Wetsevaluatie Gedwongen zorg. Deze evaluatie is in opdracht van ZonMw uitgevoerd door een onderzoeksconsortium van het AMC/Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Pro Facto uit Groningen.

Gedwongen zorg kan bestaan uit een gedwongen opneming, een behandeling onder dwang of controlemaatregelen (zoals urinecontrole en cameraobservatie). Voor de evaluatie hebben de onderzoekers zich gericht op zowel de geldende als de toekomstige wettelijke regelingen rond gedwongen zorg. Dit betreft de sectoren geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (inclusief de psychogeriatrie en de zorg voor verstandelijk gehandicapten) en de forensische zorg voor volwassenen en de zorg voor jeugdigen (jeugdstrafrecht, jeugdzorg en jeugd-ggz).

Onverklaarbare verschillen tussen wettelijke regelingen

Gedwongen zorg is in de genoemde sectoren geregeld in verschillende wettelijke regelingen. Deze regelingen zijn op uiteenlopende momenten tot stand gebracht, en laten verschillen zien waar het gaat om uitgangspunten, inhoud en mate van detaillering. Die verschillen zijn lang niet altijd te verklaren.

Zorg op maat bemoeilijkt

Het komt regelmatig voor dat cliënten van de ene sector worden overgeplaatst naar de andere. Zo’n overplaatsing kan leiden tot een aanzienlijk verschil in rechtspositie. Verschillen per zorgsector kunnen een noodzakelijke overplaatsing bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Dit staat haaks op het streven om overgangen tussen zorgsectoren te vergemakkelijken, om ‘zorg op maat’ te kunnen realiseren.

Regie verbeteren

In algemene zin wijzen de onderzoekers op de noodzaak om op het terrein van de gedwongen zorg de ‘wetgevingsregie’ te verbeteren. Hierdoor kunnen wettelijke regelingen beter worden afgestemd en worden ongerechtvaardigde verschillen in rechtspositie tegengegaan. Daarnaast doen zij een groot aantal aanbevelingen over specifieke wettelijke regelingen en bepalingen rond gedwongen zorg in de ggz, de forensische zorg en de jeugdzorg. Deze aanbevelingen gaan onder meer over de zorgvuldigheid bij dwangbehandeling, over het tegengaan van fixatie (vastbinden) van jeugdigen en over verbeteringen van het klachtrecht.


Bron: www.zonmw.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.