Gedragscode Zorgverzekeraars in strijd met privacybeginselen

De rechtbank Amsterdam heeft op 13 november 2013 het CBP op de vingers getikt in een door de Stichting KDVP, een stichting die zich inzet voor het behoud van privacy en vertrouwelijkheid binnen de GGZ, aangespannen procedure tegen het goedkeuringsbesluit van het CBP van de Gedragscode Zorgverzekeraars.


In haar oordeel stelt de rechter dat het CBP ten onrechte een goedkeuring heeft verleend aan een Gedragscode die niet alleen de betekenis van het medisch beroepsgeheim miskent, maar tevens in strijd is met privacybeginselen, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Door de verwerking van medische persoonsgegevens te koppelen aan uiteenlopende bedrijfsprocessen als kwaliteitsbewaking, marketing en zorgbemiddeling is geen sprake van helder en limitatief omschreven doelstellingen van gegevensverwerking zoals het EVRM vereist.
Door het ontbreken van eenduidig geformuleerde doelstellingen in de Gedragscode Zorgverzekeraars worden de in deze gedragscode omschreven verwerkingspraktijken - die een inbreuk vormen op de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van zorgverleners - niet getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit zoals het EVRM vereist. Ten onrechte is geen onderzoek gedaan naar andere manieren van gegevensverwerking die geen inbreuk vormen op privacy en beroepsgeheim.
Bovendien is het CBP bij de goedkeuring van deze gedragscode voorbij gegaan aan een eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het belang van vertrouwelijkheid en privacy in de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze uitspraak hield in dat bij de behandeling van psychische klachten bezwaar moet kunnen worden gemaakt tegen de verplichte uitwisseling van diagnose-informatie. Het CBP is ertoe veroordeeld om binnen zes weken een nieuw besluit te nemen waarin hernieuwde goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars wordt verbonden aan door Zorgverzekeraars Nederland - optredend als belanghebbende partij in deze procedure - te maken aanpassingen overeenkomstig overwegingen en oordelen van de rechtbank te Amsterdam.
Indien Zorgverzekeraars Nederland niet effectief uitvoering geeft aan deze uitspraak zal het CBP als toezichthouder daartegen handhavend moeten optreden.

 

Bron: www.kdvp.nl, alwaar ook de uitspraak van de rechtbank is te vinden

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.