Geboeid in het buitenland - Ondersteuning aan Nederlanders in buitenlandse detentie

Geschreven door: Redactie op

In de afgelopen decennia zijn gevangenispopulaties in de wereld steeds heterogener geworden. Zo is er een grote diversiteit aan verschillende nationaliteiten, talen, culturen en religies in gevangenissen. Wereldwijd zijn bijna een half miljoen personen gedetineerd in een land waar ze niet de nationaliteit van hebben. In de Europese Unie is gemiddeld bijna een op de vijf gedetineerden een buitenlander (FNP).1


Uit de publicatie Foreigners in European Prisons2 blijkt dat deze groep dagelijks te maken heeft met problemen als gevolg van hun buitenlandse status, de taalbarrière en de afstand tot hun familie. Daarnaast zijn gevangenisautoriteiten doorgaans niet of onvoldoende bekend met de moeilijkheden die FNPs ervaren en bieden zij geen gepaste zorg. Het gevolg hiervan is dat FNPs zich vaak sociaal buitengesloten voelen en dat ze onvoldoende gebruik kunnen maken van hun rechten.

Buitenlandse gedetineerden hebben volgens het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer de mogelijkheid om consulaire bijstand van hun ambassade  de diplomatieke vertegenwoordiging van hun land van herkomst te ontvangen. In de praktijk zijn er slechts weinig landen die consulaire bijstand verlenen aan hun landgenoten in buitenlandse detentie. Nederland is daarop een uitzondering.

Naast consulaire bijstand van de ambassade kunnen Nederlandse FNPs ook ondersteuning ontvangen van Bureau Buitenland van Reclassering Nederland en van de religieuze organisatie Epafras. Beide organisaties hebben een groot netwerk van vrijwilligers die al sinds decennia op regelmatige basis Nederlandse FNPs bezoeken. Deze inzet van Nederland wordt in de literatuur gezien als een ‘good practice’ maar was nog nooit eerder onderzocht.

Femke Hofstee-van der Meulen heeft onderzocht of consulaire bijstand, zoals ontvangen door Nederlandse FNPs, bijdraagt aan hun detentie ervaring, hun speciale noden en aan hun terugkeer in de samenleving. De onderzoeksvraag is bestudeerd aan de hand van de literatuur en door Nederlandse FNPs en overige betrokken te bevragen.3

Het onderzoek toont aan dat de Nederlandse FNPs zeer positief zijn over de steun die zij ontvangen vanuit Nederland. Gedetineerden die consulaire bijstand krijgen ervaren hun detentie als minder negatief dan diegenen die geen begeleiding vanuit Nederland ontvangen. Ook hebben verschillende vormen van hulp een positief effect op hun speciale behoeftes. Een persoonlijk bezoek stellen zij het meest op prijs. De aandacht vanuit de ambassade geeft hen een vorm van bescherming. Ook de persoonlijke aandacht van vrijwilligers en gezanten is zeer krachtig. Het geeft hen het gevoel dat ze er nog toe doen.

Het onderzoek laat zien dat Nederland zich voornamelijk richt op het welzijn van de gedetineerde maar niet zozeer op de oorzaken van de moeilijkheden. Zo spreekt Nederland namelijk de buitenlandse autoriteiten over het algemeen niet aan wanneer de basisrechten van Nederlandse FNPs worden geschonden. Ook ontbreekt de nazorg bij terugkeer in Nederland. Wanneer deze twee punten worden opgepakt kan het Nederlandse model van consulaire bijstand van een good practice een best practice worden.

 

Het proefschrift kunt u hier bestellen. Interesse in de samenvatting in het Nederlands? Zie hier.

Femke Hofstee heeft daarnaast een klein zakwoordenboekje ontwikkeld voor buitenlandse gedetineerden die moeite hebben met de taal. Het is ook te gebruiken voor hen die met deze groep werkt, zoals bijvoorbeeld advocaten. Het boekje heet Picture it in Prison en de inhoud is gratis te downloaden via www.prisonwatch.org. Het is ook te koop tegen kostprijs (€ 4).

 

 


 

  1. Foreign National Prisoner
  2. A.M. van Kalmthout, F. Hofstee-van der Meulen and F. Dünkel, Foreigners in European Prisons (Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2007)
  3. Kwantitatieve informatie is verzameld via vragenlijsten die zijn verstuurd naar alle (2.608) Nederlandse FNPs (22% response uit 54 landen), alle 1.250 geregistreerde contactpersonen van gedetineerden (22% response) en 137 diplomatieke posten (69% response). Kwalitatieve informatie is verzameld via interviews met gedetineerden (48), consulaire medewerkers (27), vrijwilligers en personeel van Bureau Buitenland (23), gezanten en personeel van Epafras (8), familieleden van gedetineerden (15), ex-gedetineerden (11), anderen (11) en brieven van gedetineerden (46).

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 2 februari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.