Evaluatie asielprocedure

Met de invoering van de verbeterde asielprocedure is afgesproken om de verschillende maatregelen, drie jaar na inwerkingtreding te evalueren. Als bijlage bij deze brief van de staatssecretaris is het rapport van deze evaluatie te vinden. Tevens is meegezonden een rapport naar aanleiding van een door de IND uitgevoerd onderzoek naar de aard en uitkomsten van tweede en volgende asielaanvragen.

Uit de onderzochte gegevens komt naar voren dat het belangrijkste resultaat van de verbeterde asielprocedure is dat dit heeft geleid tot een aanzienlijke versnelling van de procedure. Over het vergroten van de zorgvuldigheid hebben de onderzoekers een minder eenduidig beeld verkregen. Bij inwerkingtreding van de verbeterde asielprocedure is er vanuit gegaan dat 40% van alle asielaanvragen in de algemene asielprocedure kon worden afgedaan. Al kort na de start bleek dat het percentage hoger lag.

Inmiddels is dit percentage gestegen tot rond de 70%. De staatssecretaris is van mening dat er nog steeds sprake is van een zorgvuldigere procedure. Dit wordt zijns inziens gestaafd met de uitkomsten van de evaluatie. Vrijwel unaniem wordt aangegeven dat men de algemene asielprocedure zorgvuldiger vindt dan de 48-uursprocedure. Daarnaast wordt positief geoordeeld over de rust- en voorbereidingstermijn, de voorbereiding door Vluchtelingen- Werk Nederland en de advocatuur, de continuïteit van de rechtsbijstand en het duidelijke stramien van de 8-dagenprocedure. Ook blijkt dat het aantal zaken dat in beroep stand houdt voor de rechter ongewijzigd is gebleven. Het invoeren van de parallelle procedure en de bredere ex nunc toetsing door de rechter lijken echter geen effect te hebben gehad op het aantal ingediende vervolgaanvragen.

De bevindingen van het IND-onderzoek laten zien dat een meerderheid van de tweede en volgende aanvragen in de onderzoeksperiode tot een afwijzing hebben geleid. Bij bijna driekwart van de tweede of volgende asielaanvragen was geen sprake van relevante nieuwe feiten en omstandigheden. Toch ging 97% van de vreemdelingen die een afwijzende beslissing op hun tweede of volgende aanvraag kregen tegen deze beslissingen in beroep, waarop driekwart van de beslissingen stand hield. In de helft van de zaken werd vervolgens hoger beroep ingesteld. Slechts in 2% van de zaken leidde dit in hoger beroep tot een gegrondverklaring bij de afdeling Bestuursrechtspraak. Begin dit jaar zijn is het programma stroomlijning toelatingsprocedures) in werking getreden. Het gaat hierbij om maatregelen die zien op het wegnemen van prikkels die vreemdelingen ertoe aanzet om vervolgprocedures te starten. Het stapelen van procedures wordt mede tegengegaan door het afdoen van vervolgaanvragen in een ééndagstoets en een  gedifferentieerde rechtsbijstandsvergoeding bij vervolgaanvragen van vreemdelingen.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.