Europese Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Volgens een vonnis van het Europese Hof van Justitie is de Europese bewaarplicht, een richtlijn die providers verplicht communicatiegegevens op te slaan, in strijd met het Europees recht en is daarom per direct ongeldig verklaard. In Nederland moet internetverkeer zes maanden worden bewaard en geldt voor telecomgegevens een termijn van één jaar.

Het Hof is van oordeel dat de richtlijn zich op bijzonder ernstige wijze inmengt in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens, door het bewaren van deze gegevens verplicht te stellen en door toegang ertoe toe te staan aan de bevoegde nationale autoriteiten. Bij de betrokkenen kan het gevoel ontstaan dat constant toezicht wordt gehouden op hun privéleven, wanneer het bewaren en het latere gebruik van de gegevens gebeurt zonder dat de abonnee of de geregistreerde gebruiker daarover wordt geïnformeerd.

Ondanks het feit dat de gegevensbewaring met het oog op de eventuele overdracht ervan aan de bevoegde autoriteiten beantwoordt aan een doel van algemeen belang, te weten de strijd tegen ernstige criminaliteit en de openbare veiligheid, heeft de wetgever met de vaststelling van de richtlijn de grenzen overschreden die volgens het evenredigheidsbeginsel in acht moeten worden genomen. De bewaarplicht is niet proportioneel en dus ongeldig.

Het Hof wijst op het ontbreken van een criterium dat waarborgt dat de gegevens slechts worden geraadpleegd ter voorkoming, opsporing en strafrechtelijke vervolging van criminaliteit die, gelet op de omvang en de ernst van de inmenging in de betrokken grondrechten, als voldoende ernstig kan worden beschouwd om een dergelijke inmenging te rechtvaardigen. Andere bezwaren van het Hof zijn het gevaar van misbruik door de autoriteiten, de ongefundeerde bewaartermijn, en de mogelijkheid dat de data buiten het grondgebied van Europese Unie worden opgeslagen.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.