Eerste zaak voor de eKantonrechter én Digitale Aanleveringen Geldvordering

De Rechtspraak digitaliseert: op 21 januari is voor het eerst een zaak digitaal via de eKantonrechter ingediend en op 27 januari 2014 gaat Digitaal Aanleveren van Geldvorderingen (DAG) voor de gerechtsdeurwaarders live.

eKantonrechter

Sinds kort is het mogelijk vanuit het hele land bij de Rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam een juridische procedure digitaal te voeren. Dat wil zeggen dat stukken digitaal kunnen worden ingediend en dat de partijen het verloop van de procedure online kunnen volgen. De mondelinge behandeling van de zaak blijft gehandhaafd. De voordelen van een zaak via de eKantonrechter voeren zijn het gemak van een digitale procedure en de snelheid van de rechtsgang. Binnen 8 weken na indiening van het verzoekschrift is er een uitspraak.
Vooralsnog staat de eKantonrechter alleen open voor rechtsbijstandsverzekeraars, die ook nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de procedure. Het is de bedoeling de procedure in de loop van dit jaar ook toegankelijk te maken voor andere doelgroepen, waaronder advocaten, overige bedrijven en burgers. Alleen eenvoudige geschillen tussen burgers, tussen bedrijven of tussen burgers en bedrijven lenen zich voor de eKantonrechter. In de praktijk betekent dit dat de eKantonrechter vooral huur-, arbeids- en civiele zaken behandelt met een belang van minder dan 25.000 euro. Complexe zaken lenen zich er niet voor, omdat dan vaak getuigen moeten worden gehoord of uitvoerig onderzoek moet worden gedaan naar de feiten. De rechter beslist of een geschil zich voor de eKantonrechter leent. Als het te complex is kan de zaak via een papieren procedure worden voorgelegd aan de kantonrechter. Overigens geldt dat beide partijen (dus zowel verzoeker als verweerder) moeten instemmen met een digitale afhandeling door de eKantonrechter. Hoger beroep in deze procedure is niet mogelijk.
 

Digitale Aanleveringen Geldvordering (DAG)

En op 27 januari 2014 gaat Digitaal Aanleveren van Geldvorderingen (DAG) voor de gerechtsdeurwaarders live. Het procesreglement is hiervoor aangepast. Met DAG geeft de Rechtspraak uitvoering aan de Wet elektronische indiening dagvaarding die op 1 juli 2012 in werking is getreden. Deze wetswijziging maakt het digitaal indienen van dagvaardingen mogelijk (als PDF-bestand). Deurwaarders kunnen nu gebruik gaan maken van DAG. Bij alle gerechten kan digitaal worden ingediend. Het gaat om dagvaardingen over eenvoudige geldvorderingen. De wetswijziging legt deurwaarders geen verplichting op om dagvaardingen digitaal in te dienen. Het staat deurwaarders daarom vrij om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheden die DAG biedt. DAG is in samenwerkingsverband met de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) tot stand gekomen. Deurwaarders die gebruik willen maken van DAG kunnen met de SNG contact opnemen.
 

Berichten van 21 januari 2014 op www.rechtspraak.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.