Eerste aanpassingen gesubsidieerde rechtsbijstand 1 januari 2015

De eerste maatregelen voor vernieuwing van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zijn gepland voor 1 januari 2015. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 2 juli 2014 beide Kamers een brief gestuurd met de eerste maatregelen om het stelsel bij de tijd te brengen en voor de langere termijn de kosten beheersbaar te houden. Een groter wetsvoorstel met vernieuwingen gaat na de zomer in consultatie. Uit de brieven blijkt ook dat de staatssecretaris afziet van de verlaging van de vergoeding die advocaten ontvangen voor ondertoezichtstellingszaken

Staatssecretaris Teeven reageert in de brieven op vragen die door beide Kamers zijn gesteld over een ontwerpbesluit in het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand. Ook kondigt hij aan dat de vergoeding voor advocaten bij ondertoezichtstellingszaken van kinderen niet wordt verlaagd. Deze besparing van € 1,4 miljoen was in overleg met de strafrechtadvocatuur tot stand gekomen. Nu de praktijk heeft aangegeven dat de beoogde nieuwe vergoeding niet meer in verhouding zou komen te staan tot de daadwerkelijke inzet door advocaten aan dergelijke zaken, ziet de staatssecretaris hiervan alsnog af. Hij vervangt deze maatregel door een beperkte verlaging van de vergoeding voor bewerkelijke zaken in het strafrecht. Het betreft een verlaging van minder dan 5%. In de tabel staan de maatregelen die in de bijlage bij de brief worden aangekondigd. 

Maatregel Te wijzigen regelgeving Ingangs-datum

Begrote besparing per 2018
(x € 1 mln.)

Inhoud regeling
Versterking eerste lijn, inclusief verplichte selectie aan de poort en vervallen diagnose en triagekorting Wet op de rechts-bijstand  1 januari 2016  21,5 De eerste lijn wordt zodanig ingericht dat zij in staat is om rechtzoekenden zo veel mogelijk te helpen bij het oplossen van hun probleem en geschillen zoveel mogelijk in de eerste lijn worden afgedaan. Door de verplichte selectie aan de poort worden alle geschillen in beginsel in de eerste lijn getoetst. Bij met name het huur- en verbintenissenrecht wordt verwacht dat de eerste lijn daarin veel kan betekenen en geschillen niet naar een advocaat hoeven. 
Maatregelen ter zake van het familierecht Wet op de rechts-bijstand 1 januari 2016 14,7  Met deze maatregelen wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste de maatregel scheiden op basis van gezinsinkomen. Nu wordt bij toevoegingen voor echtscheiding per partner gekeken of het inkomen onder de Wrb-grens voor alleenstaanden ligt. Is dit het geval, wordt een toevoeging afgegeven. Na de maatregel wordt alleen een toevoeging afgegeven als het gezinsinkomen (som van inkomen beide partners) onder de Wrb-grens voor gezinnen ligt. Daarnaast vallen onder dit maatregelenpakket: scheiden op gemeenschappelijk verzoek buiten de rechter, vermindering van het aantal alimentatiezaken en vermindering van familiezaken door selectie aan de poort.
Beperking ambtshalve toevoeging verdachten Wetboek van Straf-vordering 1 januari 2016 4,3  Dit omvat twee maatregelen:
- Niet afgeven van een ambtshalve last indien de bewaring nadat deze is bevolen direct wordt geschorst.
- Niet afgeven van een ambtshalve last in hoger beroep als de verdachte op vrije voeten verkeert.
Generieke verlaging uurtarief, tweede tranche Besluit ver-goedingen rechts-bijstand 2000 1 januari 2016 PM De verlaging van het uurtarief vindt in twee tranches plaats. Voor verlaging in twee tranches is gekozen, omdat nog niet is vastgesteld wat bepaalde voorstellen (voorstellen die niet zijn verwerkt in de eerste amvb in het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand) van de stelselvernieuwing in financiële zin zullen opleveren. Deze verlaging vormt de eerste tranche. In de algemene maatregel van bestuur die (samen met het wetsvoorstel) de overige onderdelen van de stelselvernieuwing vorm gaat geven, zal de tweede tranche worden neergelegd. De tweede tranche wordt ingevoerd in 2016.
Tijdelijke uitschakeling indexeringen Besluit eigen bijdrage rechts-bijstand 1 januari 2015 16,9 De hoogte van de vergoedingen aan advocaten, de hoogte van de eigen bijdragen en de inkomensgrenzen worden ieder jaar geïndexeerd. Met deze maatregel worden de indexering van de vergoedingen en de eigen bijdragen tijdelijk t/m 2018 uitgeschakeld.

 

Bron: Bijlagen bij Kamerstuk 2013/14, 33 750 VI, nr. Z

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.