Doorlichting: Rechtspraak zal financiële problemen niet zelfstandig kunnen oplossen

Geschreven door: Redactie op

De Rechtspraak zal de komende jaren (~5 jaar) niet in staat zijn om de financiële middelen en taken in evenwicht te brengen. De disbalans wordt, naast een daling in het aantal afgedane zaken en een niet ingevulde taakstelling, onder andere veroorzaakt door zaakverzwaring die niet bekostigd is. Dat zijn de bevindingen van de doorlichting van de financiën van de Rechtspraak die op verzoek van de Raad voor de Rechtspraak is verricht door de Boston Consulting Group. 

De Rechtspraak kent sinds 2016 een negatief jaarlijks financieel resultaat. Dit tekort wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder:
• Een daling in het aantal afgedane zaken, hetgeen direct leidt tot minder inkomsten terwijl de kostenbasis relatief vast van aard is;
• Een rijksbrede taakstelling van Rutte II die voor een bedrag van €54mln niet is ingevuld als gevolg van het stopzetten van het digitaliserings-programma KEI.

Boston Consulting Group (BCG) heeft in opdracht van de Raad voor de rechtspraak een onafhankelijke financiële doorlichting uitgevoerd. Opdracht van het onderzoek was: geef aan of, en zo ja op welke wijze, de financiële middelen en taken van de Rechtspraak weer met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. Op basis van een uitgebreide analyse van de bewerkelijkheid van zaken is vastgesteld dat belangrijke zaakverzwarende factoren die de afgelopen 10 jaar zijn opgetreden niet volledig bekostigd zijn. Het betreft onder andere het effect van meer uitgebreide toetsingskaders die de rechter moet toepassen. Dat blijkt het onderzoeksrapport dat afgelopen week is verschenen.

De onderzoekers schatten het netto-effect van de nietbekostigde zaakzwaarte ontwikkeling in op ~€10mln in 2017. Dat zou betekenen dat de zaaksprijzen in de periode 2008-2017 in toenemende mate te laag zijn geweest. Die ontwikkeling kan een verklaring vormen voor de werkdruk die op plaatsen binnen de Rechtspraak wordt ervaren, en de toename van overwerk die in het meest recente tijdsbestedingsonderzoek gemeten is.  

De onderzoekers hebben ook een aantal mogelijkheden geïdentificeerd die op termijn tot besparingen kunnen leiden. Als belangrijkste wijzen zij aan:
• het verminderen van vermijdbare aanhoudingen en intrekkingen door logistieke optimalisatie bij straf
• het optimaliseren van de samenwerking tussen rechterlijke ambtenaren en juridische ondersteuning
• het inrichten van een structureel evaluatieproces tussen de Rechtspraak en J&V over wetgeving
• het vervangen van externen door internen (bij ontwikkeling en beheer), sourcen van ITbeheertaken en het rationaliseren van applicaties
• het inhuizen van huurders en afstoten van locaties
• het afschaffen van de verplichting tot aangetekend versturen.

Niet alle geïdentificeerde efficiëntiemaatregelen liggen binnen de directe invloedssfeer van de Rechtspraak, aldus de onderzoekers. Binnen de invloedssfeer van de Rechtspraak schatten zij op een termijn van 5 jaar: ~€1,6mln aan potentieel in de organisatie van het primair proces en ~€9,6mln aan potentieel op de bedrijfsvoering. Buiten de directe invloedssfeer van de Rechtspraak – en dus afhankelijk van J&V, ketenpartners en politieke besluitvorming – schatten de onderzoekers op een termijn van 5-10 jaar : ~€3,5mln aan aanvullend potentieel in de organisatie van het primair proces en ~€15,2mln aanvullend potentieel op de bedrijfsvoering.

 

Bon en lees verder: onderzoeksrapport Doorlichting Financiën Rechtspraak. 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 8 februari 2019

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.