Democratische legitimiteit Europa

Brief van de Vaste Commissie voor Europese Zaken bij de aanbieding van het rapport ‘Voorop in Europa – over de rol van de Tweede Kamer en nationale parlementen in de Europese Unie’, het eindproduct van het rapporteurschap Democratische Legitimiteit, waartoe de Kamer op 3 december 2013 besloot.

Het doel van dit project was te komen tot een breed gedragen standpunt van de Tweede Kamer over een aantal actuele vragen over de rol van parlementen in de EU, ook voor de eigen positiebepaling en inbreng in de Europese discussie. De focus van het rapport moest liggen op kansen voor versterkte invloed van de Tweede Kamer op het Europese wetgevingsproces, zoals dat zich dagelijks in Den Haag en Brussel afspeelt met als doel om aanbevelingen te doen hoe parlementaire instrumenten beter ingezet kunnen worden, en welke nieuwe instrumenten ontwikkelt kunnen worden.

Behalve naar de eigen werkwijze van de Tweede Kamer is er ook gekeken naar de samenwerking met de andere 40 Kamers van nationale ­parlementen in de EU. Zowel in het Britse House of Lords als in de Deense Folketing werd, parallel aan dit rapporteurschap, nagedacht over mogelijkheden om de parlementaire rol en invloed te versterken. Gedurende COSAC bijeenkomsten en met videoconferenties is regelmatig contact geweest waarbij inzichten zijn uitgewisseld. Veel aanbevelingen zijn gelijkluidend, op andere onderwerpen kan verdere discussie worden gevoerd. Dit rapport is gegrondvest op de overtuiging dat een sterkere betrokkenheid van de Tweede Kamer bij het Europese besluitvormingsproces en een samenspel van nationale parlementen kan bijdragen aan een betere vertegenwoordiging van de Europese kiezers, sterkere mechanismen van verantwoording, en daarmee aan een grotere legitimiteit van de besluitvorming. Het rapport bevat aanbevelingen voor verbeteringen in de eigen werkwijze en samenwerking met andere parlementen, met aandacht voor transparantie en effectiviteit als een van de sleutels voor legitimiteit. Het heeft aandacht voor de rol van nationale parlementen en biedt aanknopingspunten voor verbetering van het dagelijkse parlementaire proces in Nederland. Het bespreekt het Europees Parlement, waar de rol en de relatie met deze volksvertegenwoordiging relevant zijn voor nationale parlementen. Het gaat over versterkte samenwerking met andere parlementen. De Tweede Kamer wordt verzocht om met de in dit rapport gedane aanbevelingen in te stemmen.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.