Democratie en eerlijk proces krijgen prominentere plek in Grondwet

Geschreven door: Redactie op

De Grondwet wordt aangepast. Vóór artikel 1 zal komen te staan: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’ Ook het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt in de Grondwet opgenomen. De Rijksministerraad heeft op 1 juli jl. besloten deze Grondwetswijzigingen bij de Tweede Kamer in te dienen.

Het kabinet geeft hiermee in beide gevallen uitvoering aan de wens van de Eerste Kamer naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Grondwet. De algemene bepaling geeft de contouren aan voor het lezen en begrijpen van de Grondwet. Ook veel andere landen verwijzen expliciet naar de drieslag democratie, rechtsstaat en grondrechten.

Het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet moet de individuele rechtsbescherming van de burger op grondwettelijk niveau garanderen. Aan artikel 17 wordt toegevoegd: ‘Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.’ Hoewel dit recht stevig verankerd is in de Nederlandse wetgeving en rechtspraktijk is expliciete opneming van dit grondrecht in de Grondwet van belang omdat de Grondwet het juridisch-staatkundig basisdocument is en een waarborgfunctie heeft.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/01/democratie-en-eerlijk-proces-krijgen-prominentere-plek-in-grondwet

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 4 juli 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
U demonstreert - helaas - dat u een (goede) advocaat nodig heeft om uw punt juridisch vorm te geven.
Frits Jansen schreef op :
De Nederlandse Grondwet kan "de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten" helemaal niet waarborgen gezien het toetsingsverbod van Art. 120 Gw. Die grondwet stamt in essentie nog steeds uit 1848 toen Thorbecke's voornaamste opgave was om het centrum van de macht te verplaatsen van de Koning naar de Kamer. Daarmee schoot Thorbecke door, naar hedendaagse maatstaven. In een echte rechtsstaat mag de rechter de beslissingen van de Kamer toetsen op rechtmatighed. Niet op doelmatigheid, op dat gebied geldt (wel) "het primaat van de politiek".
Afschaffing van art. 120 Gw zou niet helpen, omdat de grondwet in veel gevallen bepaalt dat de Kamer naar goeddunken mag afwijken.
Er was (misschien) een tijd dat er "nette mensen" in de kamer zaten die te vertrouwen waren. Maar juridisch is vertrouwen op vertrouen altijd ongewenst, en het zou wel eens kunnen dat onze rechtsorde reëel bedreigd wordt, bijv. door islam-haters of juist door moslims.
In landen als de VS en Duitsland heeft de rechter wel wat te zeggen over de rechtmatigheid van wetgeving. Dat leidt soms tot tandengeknars van politici, maar het gezag van constitutionele rechters wordt nooit reëel betwist.
In Nederland mokt zelfs de VVD als de regering wordt aangesproken op de nakoming van grondrechten. terwijl grondrechtentoetsing altijd een beetje vervelend is voor politici.
Pure discriminatie zal hier niet zo gauw gebeuren. Hoewel: het Bundesverfasungsgericht schrapte een belastingwet omdat die discriminatoir zou werken. Echt lastig wordt het met het recht op een gezinsleven. Van (extreem-) rechtse zijde zal zeker heving bezwaar worden gemaakt tegen onbeperkte gesinshereniging, omdat we dan nog een veelvoud van die "vreselijke" moslims binnenkrijgen.

Jammer dat de kans is gemist om meteen nog wat andere grondrechten vast te leggen. Zo kent Nederland maar een zeer beperkte academische vrijheid, die alleen in een gewone wet is vastgelegd, en helemaal geen vrijheid van de kunsten. Het KNMI bij valt daardoor voorbeeld onder politieke verantwoordelijkheid, en mag zich niet laten sturen door wat wetenschappelijk verantwoord is, anders kan in het uiterste geval de Minister tot aftreden worden gedwongen.

De ontwikkelingen van de laatste dagen maken duidelijk dat Vrijheid van Kleding ook dringend als grondrecht moet worden erkend, zodat politici niet in de verleiding komen moslima's te "bevrijden" door ze keihard te straffen, en het hun praktisch onmogelijk maken nog het strand te bezoeken. Erkenning als grondrecht kan een rem zetten op electoraal opportunisme.
Herman Ploeger schreef op :
Eerlijk proces in rechtszaken?

Dat is niet mogelijk aangezien, de rechters, officier van Justitie, Ministerie van Justitie en advocaten samen onrechtmatigheden onder het tapijt vormen. Wat bij de Nederlandse Wet is omschreven als bendevorming waar 30 jaar gevangenis straf op staat. Men zou deze mensen eens verantwoordelijk moeten stellen voor hun daden, acties, leugens, manipulaties, onrechtmatige daden en sdhade aan derden. Maar de Nederlandse Justitie is zo corrupt dat men ieder medewerker dwingt mee te werken om bewijsmateriaal te laten verduisteren, en mee te werken aan criminele activiteiten. Ik kan niet oordelen over andere processen alleen maar over de mijne. Maar er zijn meer dan 20 rechters bij betrokken geweest, verschillende Officiers van Justitie en ca. 15 advocaten.

Nog nooit is er iemand geweest die mijn zaak heeft willen aanschouwen. Hoewel ik het overal en in de gangbare paden heb aangeboden. Van Rijksrecherche, Ombudsman, Orde van Advocaten, Advocaten kantoren, Ministerie van Justitie en vele anderen.

Zelfs mijn vraag waar ik een Officier van Justitie kan aanklagen of een rechtszaak kan heropenen, word zelfs door de publieksvoorlichter van de Nederlandse Justitie niet verteld.

ALS JE GEEN GELD HEBT IN NEDERLAND, HEB JE OOK GEEN RECHT OP EEN VERDEDIGING.
DE ADVOCATEN OOK NU, WORDEN GEMANIPULEERD EN BEÏNVLOED OM JE NIET GOED TE VERDEDIGEN. OMDAT DE JUSTITIE HEILIG IS, MAAR DAT IS PERTINENT NIET ZO.

Het bovenstaande kan alleen maar werken, als er werkelijk een goede, eerlijke en oprechtheid proces mogelijk is, EN dat de medewerkers van Justitie worden vervolgd bij nalatigheid, onrechtmatigheden en het overtreden van de wet door strafbare feiten. Alleen dit kan helpen om een verbetering door te voeren binnen het crimineel circuit van de Nederlandse Justitie.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.