Deelnemers aan mediation in strafzaken overwegend positief

Geschreven door: Redactie op

Daders en slachtoffers van misdrijven die ingaan op het aanbod om mediation te proberen, zijn daar in het algemeen positief over. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het WODC over de pilots ‘herstelbemiddeling in strafzaken’. 70% van de bemiddelingsgesprekken, die meestal werden gevoerd na een geweldsdelict, eindigde met het opstellen van een gezamenlijke overeenkomst.

Toch kijkt niet iedereen met een goed gevoel terug op de mediation, blijkt uit het rapport. Dat biedt slechts een ‘voorlopig inzicht’, benadrukken de onderzoekers; echte conclusies kunnen pas worden getrokken als het onderzoek over enkele maanden is afgerond.

Mediation in strafzaken houdt in dat dader en slachtoffer voorafgaand aan de rechtszaak met elkaar in gesprek gaan onder leiding van een mediator. Zes rechtbanken experimenteren daarmee sinds eind 2013, in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie. De gedachte is dat het recht slechts een deel van de problemen oplost die misdrijven met zich meebrengen. Mediation kan een goed hulpmiddel zijn omdat het daders de kans geeft hun verantwoordelijkheid te nemen en slachtoffers om hun verhaal te vertellen en vragen te stellen. Afspraken over de toekomst en over herstel van de schade, kunnen gevoelens van angst en onmacht wegnemen.
Gaan dader en slachtoffer tijdens de pilots in gesprek met een mediator en stellen ze een overeenkomst op, dan wordt daar rekening mee gehouden bij de beslissing over verdere vervolging en - als dat nog aan de orde is - de strafoplegging. De bereidheid om mee te doen is aanzienlijk, constateren onderzoekers van het WODC: bijna de helft van de pogingen om bemiddeling op gang te brengen, heeft ertoe geleid dat dader en slachtoffer inderdaad in gesprek zijn gegaan. Vervolgens is 70% van de gesprekken uitgemond in een overeenkomst. Achteraf blijkt echter dat 20% zijn wensen onvoldoende terugziet in die overeenkomst. Al met al is dus zo’n 50% echt tevreden.

Vragenlijsten

De onderzoekers hebben de deelnemers gevraagd voorafgaand aan en kort na de mediation vragenlijsten in te vullen over hun motivatie, verwachtingen en ervaringen. Toen de tussenrapportage werd geschreven, waren nog niet voldoende gegevens binnen om harde conclusies te trekken. Bovendien kan het beeld nog veranderen door verder onderzoek - zoals gesprekken met deelnemers en professionals - dat komende zomer wordt verwerkt in een eindrapport. De onderzoekers zijn daarom heel voorzichtig met het verklaren van de tegenvallende ervaringen van een minderheid van de deelnemers. Het lijkt echter ‘goed mogelijk dat de interactie met de tegenpartij hierin een belangrijke rol speelt’, aldus het rapport.

Invloed

Over de voorbereiding, de mediator en het gesprek zelf, waren de deelnemers namelijk positief. Een meerderheid had het gevoel invloed te hebben op het verloop van de zaak, 40% van de daders en slachtoffers voelde zich na het gesprek beter en van de slachtoffers meende 40% dat het gesprek hielp bij het verwerken van het delict. Hooggespannen verwachtingen zijn echter niet altijd waargemaakt. Voor veel slachtoffers was het voorkomen van recidive een belangrijke reden om mee te doen, maar de meesten denken niet dat de bemiddeling daaraan heeft bijgedragen. Ook bespeurde slechts een derde van de slachtoffers oprechte spijt bij de dader. Van de daders die hoopten begrip te krijgen van de slachtoffers, vond minder dan een derde dat dat gelukt was.

Vaak bekenden

De deelnemers aan de pilot zijn gemiddeld ouder en hoger opgeleid dan andere daders en slachtoffers en ze hebben vaker een relatie. Ze hebben relatief veel vertrouwen in politie en justitie en geloof in een rechtvaardige wereld. Opvallend is dat dader en slachtoffer vaak bekenden van elkaar zijn en dat ze veelal na een geweldsdelict bij de mediator zijn beland. Of dat betekent dat daders en slachtoffers van geweldsdelicten extra belangstelling hebben voor mediation, wordt pas in het eindrapport duidelijk; het kan ook te maken hebben met keuzes die doorverwijzers maken.  

Bron: www.rechtspraak.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 20 april 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.