CRvB vraagt conclusie over afgeleid belang in het sociale domein

Geschreven door: Redactie op

De president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft voor het eerst een conclusie aan een advocaat-generaal gevraagd in twee bij de CRvB aanhangige zaken. Het verzoek is gedaan aan de raadsheer advocaat-generaal Widdershoven. In deze zaken hebben derden beroep ingesteld tegen besluiten die niet aan hen geadresseerd zijn, maar die hen wel financieel raken.


Achtergrond

In beide zaken ligt de vraag voor of de derde slechts een afgeleid belang heeft bij het bestreden besluit of dat hij een eigen belang heeft dat rechtstreeks bij het bestreden besluit is betrokken. In de eerste zaak procedeert een zorgverlener over een besluit dat is gericht aan een van zijn cliënten die zijn persoonsgebonden budget van de gemeente niet meer bij hem mag besteden omdat de zorg van onvoldoende kwaliteit zou zijn. In de tweede zaak procedeert een verzekeringsmaatschappij over een besluit waarbij aan een werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, die op de verzekeraar als garantsteller wordt verhaald omdat de werkgever, die een zogenoemd eigenrisicodrager was, als gevolg van een faillissement hiertoe niet meer in staat was.

Verzoek aan raadsheer advocaat-generaal

De advocaat-generaal is gevraagd te onderzoeken aan de hand van welke maatstaven moet worden beoordeeld of een derde belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bij een niet aan die derde geadresseerde beschikking waarbij het recht op uitkering of een andere financiële aanspraak van de geadresseerde in het sociale domein wordt vastgesteld. Daarbij is, met het oog op de tweede zaak, ook aandacht gevraagd voor het vraagstuk van rechtsbescherming bij ketenbesluitvorming: moet de derde opkomen tegen het besluit over de uitkering of financiële aanspraak van de geadresseerde, of kan/moet hij het besluit afwachten waarbij die uitkering of financiële aanspraak op hem wordt verhaald?

Bron en lees verder: rechtspraak.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 12 juli 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.