Conclusie staatsraad advocaat-generaal over schaarse vergunningen

Geschreven door: Redactie op

Bestuursorganen moeten bij het verdelen van zogenoemde schaarse vergunningen potentiële gegadigden de mogelijkheid bieden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Dit vloeit voort uit het formele gelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen. Bestuursorganen moeten daarbij een ‘passende mate van openbaarheid’ garanderen.

Dit staat in de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal Widdershoven die hij op 25 mei 2016 heeft uitgebracht. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had hem in januari van dit jaar gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een exploitatievergunning en een zogenoemde aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal in Vlaardingen. De vergunningen zijn verleend aan Hommerson Casino. De aanvraag van een ander speelautomatenbedrijf is door het gemeentebestuur afgewezen. Volgens dit speelautomatenbedrijf is de procedure rond de vergunningverlening niet transparant verlopen en stond bij voorbaat vast dat Hommerson de vergunningen zou krijgen.

De voorzitter heeft staatsraad advocaat-generaal gevraagd te onderzoeken of er een rechtsnorm is op grond waarvan het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunningen gegadigden gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar de beschikbare vergunningen. Als dat het geval is, wil de voorzitter weten hoe het bestuur gegadigden daarvan op de hoogte moet stellen, welke procedure het moet volgen, hoe het bestuur rekening moet houden met de verschillende aanvragen en wanneer en hoe het bestuur informatie daarover moet verstrekken.


Conclusie

Het bestuur moet volgens de staatsraad advocaat-generaal bij het verdelen van schaarse vergunningen rekening houden met het formele gelijkheidsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel van gelijke kansen. Hoewel dit beginsel geen enkele verdelingsprocedure uitsluit, ook niet de verdeling op volgorde van binnenkomst, moet het bestuur wel een ‘passende mate van openbaarheid’ garanderen om gelijke kansen te creëren. Zo moet informatie over de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria voor het begin van de aanvraagperiode adequaat bekend worden gemaakt. Ook moeten de criteria duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Bij de vergunningverlening zullen de criteria op dezelfde manier moeten worden toegepast op alle aanvragen. Het is niet meer mogelijk om op een andere verdelingsprocedure over te stappen. Verder kunnen schaarse vergunningen in principe niet voor onbepaalde tijd worden verleend.

Een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak zal binnen enkele maanden uitspraak doen in deze zaak. Deze grote kamer bestaat uit vijf staatsraden, van wie één ook waarnemend president is van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet.  


ECLI:NL:RVS:2016:1421

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 31 mei 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.