Conclusie AG: Besluit Adviescollege levenslanggestraften voldoet aan eisen EVRM

Geschreven door: Redactie op

Vorig jaar heeft de Hoge Raad een zaak waarin levenslang werd opgelegd voor onder meer meervoudige moord in afwachting van politieke besluitvorming aangehouden. Nadat die besluitvorming heeft plaatsgevonden heeft de advocaat-generaal van het parket bij de Hoge Raad een aanvullende conclusie geschreven. Advocaat-generaal Machielse stelt dat er met de nieuwe besluitvorming geen sprake meer is van schending van artikel 3 van het EVRM.

Levenslange gevangenisstraf mag daadwerkelijk levenslang duren. Het EVRM staat daaraan niet in de weg. Na verloop van tijd moet echter wel een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaan, die kan leiden tot verkorting van de straf of (voorwaardelijke) invrijheidstelling. Bij die herbeoordeling moet bij voorkeur een rechter bekijken of met voortzetting van de gevangenisstraf redelijkerwijs nog wel een strafrechtelijk doel kan worden gediend. Als vrijlating van de levenslanggestrafte bijvoorbeeld anderen in gevaar zou brengen mag de vrijheidsbeneming voortduren. Dit recht op een herbeoordeling betekent dus niet dat een levenslanggestrafte ook zal vrijkomen.

In deze zaak heeft het Hof Den Haag Faig B. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens meervoudige moord, doodslag en een poging tot doodslag. De verdachte heeft tegen deze veroordeling cassatie ingesteld. In cassatie is de vraag aan de orde of die levenslange gevangenisstraf in stand kan blijven.

De Hoge Raad oordeelde op 5 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1325) dat de oplegging van de levenslange gevangenisstraf op dat moment in strijd was met het EVRM, maar dat een door de staatssecretaris in het vooruitzicht gestelde regeling aan die strijdigheid mogelijk een einde zou kunnen maken. De staatssecretaris heeft op 6 juni jl. het Besluit Adviescollege levenslanggestraften gepubliceerd, waarin is bepaald dat de mogelijkheid van gratieverlening bestaat en wel uiterlijk 27 jaar na aanvang van de detentie. Ook is een Adviescollege levenslanggestraften in het leven geroepen dat over de gratieverlening zal adviseren. Watadvocaat-generaal Machielse betreft voldoet het Nederlandse recht door dit besluit aan de eisen die voortvloeien uit het EVRM.

Als het advies van de AG wordt gevolgd dan zal het cassatieberoep verworpen worden.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 6 september 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.