Communicatie met het Gerecht alleen nog via e-Curia

Geschreven door: Redactie op

Vanaf 1 december 2018 kunnen gerechtelijke documenten enkel nog via e-Curia tussen de vertegenwoordigers van de partijen en het Gerecht worden uitgewisseld. De achterliggende bedoeling is om zoveel mogelijk voordeel te halen uit de snelheid van papierloze communicatie en om de zaken nog beter te beheren .

Met behulp van de IT-applicatie „e-Curia”, die het Hof van Justitie en het Gerecht gemeen hebben, kunnen de processtukken langs elektronische weg worden ingediend en betekend. 

Sinds deze applicatie in november 2011 in gebruik werd genomen, heeft deze wijze van toezending een aanmerkelijk succes gehad, zoals blijkt uit de toename van het aantal houders van een toegangsaccount (tegenwoordig 4 230) en de stijging van het percentage indieningen dat via e-Curia verloopt (83 % in 2017, voor het Gerecht). 

De positieve feedback die bij de gebruikers werd ingezameld (advocaten en gemachtigden), de voordelen die onmiddellijke communicatie langs elektronische weg biedt en de efficiencywinst als gevolg van het feit dat niet langer verschillende formaten (papier en digitaal) naast elkaar hoeven te worden beheerd, waren voor het Gerecht de redenen om verder in te zetten op papierloze procedures.

Omdat deze ontwikkeling van een wettelijk kader moest worden voorzien, heeft het Gerecht op 11 juli 2018 wijzigingen in zijn Reglement voor de procesvoering aangebracht en een nieuw besluit betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van e-Curia vastgesteld.

Deze wijzigingen en dit besluit, die op 25 september 2018 zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, zullen e-Curia vanaf 1 december 2018 tot de enige wijze van schriftelijke communicatie tussen de partijen en het Gerecht maken. Deze ontwikkeling betreft alle partijen (verzoekers, verweerders en interveniënten) en alle soorten procedures, waaronder de spoedprocedures, met enkele uitzonderingen om het beginsel van de toegang tot de rechter in acht te nemen (met name wanneer het gebruik van e-Curia technisch niet mogelijk blijkt of wanneer rechtsbijstand wordt aangevraagd door een aanvrager die niet door een advocaat wordt bijgestaan).
In het licht van het feit dat deze ontwikkeling binnenkort haar beslag zal krijgen, wordt de advocaten en gemachtigden die nog niet over een toegangsaccount voor een e-Curia beschikken, verzocht een aanvraag tot het aanmaken van een toegangsaccount in te dienen via het daarvoor bestemde formulier.

Inlichtingen over e-Curia zijn te vinden op de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/nl/). 
 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 14 december 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.