Commissie rechtseenheid bestuursrecht ingesteld

Geschreven door: Redactie op

De Commissie rechtseenheid bestuursrecht heeft tot taak een advies uit te brengen over de wijze waarop kan worden voorzien in rechtseenheid binnen het bestuursrecht en tussen het bestuursrecht en andere rechtsgebieden, binnen de kaders van de voornemens van het kabinet over de vormgeving van de hoogste bestuursrechtspraak.

Voorzitter van de commissie is prof. mr. M. (Michiel) Scheltema. Tot lid van de commissie worden benoemd: prof. mr. T. (Tom) Barkhuysen, advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden; mr. M.W.C. (Maarten) Feteris, president van de Hoge Raad; prof. dr. E. (Elaine) Mak, bijzonder hoogleraar Empirische studie van het publiekrecht, in het bijzonder van rechtsstatelijke instituties, aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam en mr. J.E.M. (Jaap) Polak, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot secretaris van de commissie wordt benoemd: mr. T.C. (Tim) Borman, coördinerend raadadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Die voornemens van het kabinet zijn uiteengezet in de brieven van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 september 2015 aan respectievelijk de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal (respectievelijk Kamerstukken II 2014/15, 29 279, 273 en Kamerstukken I 2015/16, 30 585, N). Bij die gelegenheid kondigde de regering ook aan dat de ministerraad ermee heeft ingestemd het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak voor advies aan de Raad van State te zenden. 

In hoofdlijnen houdt het wetsvoorstel in dat het stelsel van bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd door de Centrale Raad van Beroep (sociale zekerheids- en ambtenarenrecht) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (sociaaleconomisch bestuursrecht) op te heffen. De zaken die nu door de CRvB worden gedaan, gaan naar de gerechtshoven, de CBb-zaken naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State wordt volgens het wetsvoorstel de rechtsprekende taak strikter gescheiden van de adviserende taak. Er komt bijvoorbeeld een einde aan de zogeheten dubbelbenoemingen: rechters in de Raad van State mogen niet langer tegelijkertijd een adviserende functie uitoefenen.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 12 januari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.