Commissie gaat kostenstijging rechtsbijstand onderzoeken

Geschreven door: Redactie op

Een commissie gaat onderzoek doen naar de problematiek van oplopende kosten in de gesubsidieerde rechtsbijstand in relatie tot de toegang tot het recht. Dat heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op 30 januari jl. aan de Eerste Kamer geschreven (Kamerstukken I, 34 000 VI, S). Het kabinet heeft op voorstel van de staatssecretaris besloten een commissie in te stellen in reactie op een tweetal moties die door de Eerste Kamer zijn aangenomen bij aanvaarding van de begroting van Veiligheid en Justitie 2015.

De twee moties die zijn aangenomen naar aanleiding van het debat over de begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015, zijn de motie-Scholten c.s. (Kamerstukken I, 34 000 VI, O) en de motie-Franken c.s. (Kamerstukken I, 34 000 VI, M). De motie Scholten vraagt de regering onderzoek te doen naar de oorzaken van het oplopen van de kosten op het terrein van de gesubsidieerde rechtsbijstand. De motie Franken vraagt de regering de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand (oplopend naar 85 miljoen euro in 2018) achterwege te laten en alternatieve financieringsmogelijkheden te zoeken. Beide moties zijn inmiddels in het kabinet besproken en besloten is een commissie in het leven te roepen, die onderzoek zal doen naar de problemen rond kostenstijgingen in de rechtsbijstand in relatie tot de toegang tot het recht. Over de samenstelling en de taakopdracht van de in te stellen commissie zal de Kamer nog geïnformeerd worden.

Nadat de staatssecretaris kennis heeft genomen van de bevindingen van de commissie zal hij zich opnieuw beraden op de maatregelen in het kader van de vernieuwing van het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de kostenbeheersing binnen dat stelsel. De verdere procedure inzake het wetsvoorstel ter zake van de stelselvernieuwing wordt daarom opgeschort, in afwachting van de resultaten van het onderzoek van de in te stellen commissie.

Wel verlaging vergoeding

Het onderzoek zal zich tevens richten op de maatregelen in de AMvB die op 30 april 2014 bij de Kamer is voorgehangen. Indien de resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven kunnen er dientengevolge wijzigingen plaatsvinden in de dan reeds (per 1 februari a.s.) in werking getreden algemene maatregel van bestuur (Stb. 2015/35). Omdat de motie Franken c.s. geen financiële dekking biedt voor het tekort dat direct in de begroting 2015 zou ontstaan als gevolg van het achterwege laten van inwerkingtreding van deze AMvB is besloten deze wél in werking te laten treden. Deze maatregelen richten zich tot de rechtsbijstandverlener. Het besluit regelt de tijdelijke uitschakeling van de indexering van de vergoedingen voor de advocatuur, een puntenverlaging voor onderdelen van het straf(proces)recht, een verlaging van de vergoeding voor bewerkelijke zaken in het strafrecht en een generieke verlaging van het basisbedrag (vergoeding per punt). 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 3 februari 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.