Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaat prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) in zaken over de filtersigaretten. Dat meldt het CBb in een bericht van 2 november 2023. De zaken draaien om de vraag of filtersigaretten aan de wet voldoen.

Volgens de Stichting Rookpreventie Jeugd blijkt uit onderzoek dat rokers van filtersigaretten veel meer teer, nicotine en koolmonoxide binnenkrijgen dan op grond van de Tabaksrichtlijn is toegestaan. De Stichting heeft daarom de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht om op te treden tegen de tabaksfabrikanten. De rechtbank heeft de NVWA opdracht gegeven aan dat verzoek gehoor te geven. De tabaksfabrikanten zijn het hier niet mee eens. Het CBb stelt vast dat de Europese Tabaksrichtlijn, die gaat over de maximumemissies van teer, nicotine en koolmonoxide in filtersigaretten niet op alle punten duidelijk is. Zo is na een eerder arrest van het HvJ EU nog onduidelijk op welke wijze de emissies moeten worden gemeten. Hierdoor is niet met zekerheid vast te stellen of de tabaksfabrikanten de maximumemissies overschrijden. Het CBb heeft concept-vragen opgesteld. Daarop mogen de partijen in deze zaken binnen vier weken reageren. Daarna zal het CBb in een tussenuitspraak de vragen aan het HvJ EU.

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws