COA- en politiemeldingen op en om opvanglocaties asielzoekers

Geschreven door: Redactie op


Uit het overzicht van de in 2015 geregistreerde incidenten op en rondom COA-opvanglocaties, dat Staatssecretaris Dijkhoff van VenJ aan de Tweede Kamer zond, blijkt dat er weliswaar veel incidenten plaatsvinden op en rondom de opvanglocaties maar dat het merendeel daarvan relatief onschuldig is danwel incidenten betreft waarbij de asielzoeker zichzelf iets heeft aangedaan of dreigt dat te zullen doen.


Het overzicht (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 33 042, nr. 22, zie voor de cijfers de tabel hieronder) is gebaseerd op registraties door het COA en de Nationale Politie. Het overzicht zal voortaan halfjaarlijks worden uitgebracht

In het overzicht staat dat bij het COA in 2015 ruim 8000 meldingen zijn geregistreerd. Bij ruim 5000 ging het om overtredingen van de huisregels van het COA, zoals het niet schoonmaken van de eigen kamer, de brandmelder afplakken, of geluidsoverlast veroorzaken. Bij ruim 1300 meldingen van het COA ging het om fysieke agressie zoals schoppen of slaan. De meldingen zijn naar aard en omvang dus zeer divers.

In totaal heeft de politie 4460 meldingen op COA-locaties geregistreerd. De meldingen zijn ook hier zeer uiteenlopend. Het soort incidenten dat de politie heeft genoteerd, varieert van verloren ID-papieren, diefstal en overlast tot bijvoorbeeld drugs, grote vechtpartijen of mensenhandel. Ook kunnen er valse meldingen bij zitten. In die gevallen is de politie wel opgeroepen, maar bleek assistentie door de politie niet (meer) nodig.

Voor een gedeelte zit er overlap in de cijfers van het COA en de politie. Wanneer er bijvoorbeeld een incident plaats vindt op een COA-terrein en er wordt politie-assistentie gevraagd, registreert het COA dit in het eigen interne systeem en maakt de politie van hetzelfde incident ook een registratie.  


COA-registraties in perspectief

In 2014 zijn er door het COA in de categorieën ‘Suïcide van bewoner’, ‘Verbale suïcidedreiging op COA-opvanglocatie’, ‘ Zelfdestructieve actie op COA-opvanglocatie’, ‘Overlast in COA-opvanglocaties zelf’ en ‘door COA geregistreerde agressie en geweld tegen personen’ in totaal 4.162 meldingen geregistreerd. In dezelfde categorieën zijn daar bij het COA in 2015 8.149 meldingen geregistreerd. Het aantal personen dat in COA-opvang verblijft is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De bezetting bedroeg op 1 januari 2015 24.467 personen en op 1 januari 2016 47.276 personen. Het aantal meldingen is in absolute aantallen gestegen; uitgaande van de bezetting zoals hiervoor genoemd is er een evenredige stijging te signaleren.


Politie-registraties in perspectief

In Nederland zijn er in 2015 in totaal circa 3 miljoen politiemeldingen geregistreerd. Hiervan zijn er 4.460 geregistreerd bij de COA-opvang locaties. Het plaatsen van de politiecijfers in perspectief – bijvoorbeeld de vergelijking met aantallen meldingen binnen de Nederlandse bevolking – is complex. De populatie in de COA-opvang is niet direct te vergelijken met de populatie in Nederland, qua samenstelling, achtergrond, cultuur etc.Afbeelding

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 8 februari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.