Boek 1 en 2 Strafvordering in consultatie

Geschreven door: Redactie op

Het wetgevingsprogramma dat nodig is om het Wetboek van Strafvordering de komende jaren te moderniseren, is met de consultatie van de boeken 1 (strafvordering in het algemeen) en 2 (het opsporingsonderzoek) een volgende fase ingegaan. Het nieuwe wetboek bestaat straks uit 8 boeken. 

Later in het jaar volgen de boeken 3 (de vervolgingsbeslissing), 4 (berechting), 5 (rechtsmiddelen) en 6 (bijzondere procedures).

De komende maanden krijgen onder meer de advocatuur, het openbaar ministerie, de Nationale politie en de Raad voor de rechtspraak de gelegenheid formeel te reageren op de voorstellen van de Minister van Veiligheid en Justitie. Na afloop van de consultatieperiode, die gezien de omvang van de voorstellen vijf maanden duurt, zullen de adviezen uit de rechtspleging en de reacties uit de wetenschap en samenleving worden bestudeerd voor het voorbereiden van de volgende stap: het gereedmaken voor advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Later dit jaar zal ook nog een congres worden georganiseerd om de resultaten van de consultatie te bespreken.

Boek 1

Het vernieuwde boek 1 bevat onder meer inleidende bepalingen en strafvorderlijke definities die voor het hele wetboek gelden. Er is een algemene regeling van functionarissen (de officier van justitie, de rechter en de opsporingsambtenaar) in de verschillende fasen van de strafrechtspleging (vervolging, berechting en tenuitvoerlegging). Nieuw is een regeling voor de getuige die eigen rechten en plichten heeft.

Aparte uitgebreide titels zijn gewijd aan het slachtoffer en aan de verdachte en zijn raadsman, waarin het nieuwe recht op rechtsbijstand voorafgaand en tijdens het politieverhoor is opgenomen. In de titel over het slachtoffer zullen de extra rechten uit de Europese richtlijn ‘minimumnormen slachtoffers’ worden verwerkt zodra die richtlijn in het huidige wetboek zal zijn geïmplementeerd. Daarnaast is er in dit deel aandacht voor de processtukken en de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen.

Boek 2

In boek 2 is de regeling van het opsporingsonderzoek en de opsporingsbevoegdheden ingrijpend gemoderniseerd en aangepast aan de veranderingen in de samenleving. Zo is onder andere een regeling van de inbeslagneming van digitale informatie opgenomen; in het bestaande wetboek is dat onvoldoende genormeerd.

 

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 14 februari 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.