Bibliotheken mogen digitaliseren zonder toestemming rechthebbende

Lidstaten van de EU mogen toestaan dat bibliotheken zonder toestemming van de rechthebbenden bepaalde boeken uit hun verzameling digitaliseren om deze op elektronische wijze beschikbaar te stellen aan zijn gebruikers. De lidstaten mogen binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden, waaronder de betaling van een billijke vergoeding aan de rechthebbenden, toestaan dat gebruikers de door een bibliotheek gedigitaliseerde boeken afdrukken op papier of opslaan op een USB-stick.

Dat bepaalde het Hof van Justitie EU op 11 september jl. in de zaak Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG (C-117/13). In het arrest verklaart het Hof om te beginnen dat een bibliotheek, zelfs indien de rechthebbende haar onder redelijke voorwaarden aanbiedt om licentieovereenkomsten te sluiten voor het gebruik van zijn werk, zich kan beroepen op de ten behoeve van de speciale bibliotheekcomputers of terminals vastgestelde beperking, omdat zij anders haar fundamentele taak niet zou kunnen vervullen.

Het Hof oordeelt vervolgens dat de Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij er niet aan in de weg staat dat de lidstaten bibliotheken het recht verlenen om de werken van hun verzameling te digitaliseren, wanneer het voor onderzoek of privéstudie noodzakelijk blijkt om die werken via speciale terminals beschikbaar te stellen voor particulieren. Het Hof verklaart dat dit recht van mededeling daarentegen niet meebrengt dat particulieren de werken op papier mogen afdrukken of op een USB-stick mogen opslaan. Bij het afdrukken van een werk op papier en de opslag ervan op een USB-stick is immers sprake van reproductie handelingen, aangezien daarmee wordt beoogd een nieuwe kopie te maken van de voor particulieren beschikbaar gestelde digitale kopie. Het Hof voegt hier evenwel aan toe dat de lidstaten, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die in de richtlijn zijn gesteld, kunnen voorzien in een beperking of een restrictie van het aan de rechthebbenden toekomende uitsluitende recht van reproductie en aldus kunnen toestaan dat de gebruikers van een bibliotheek de werken via speciale terminals op papier afdrukken of op een USB-stick opslaan. Daarvoor is met name vereist dat aan de rechthebbenden een billijke vergoeding wordt betaald.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Zeker voro Duitsland waar de auteursrechtenlobby uiterst sterk is, is dit een mooie uitkomst.
Waar uitgevers ooit onmibaar waren voor de verspreiding van informatie, zijn zij daar nu vooral een beletsel voor.
Het is opvallend te zien dat Duitse juridische tijdschriften praktisch niet op internet te vinden zijn, maar Amerikaanse juridische tijdschriften vaak wel. Gelukkig zijn dat vaak uitgaven van de universiteiten, die zelf bepalen wat ze op internet zetten. En de auters wilen natuurlijk graag dat hu artikelen in zo breed mogelijke kring bschikbaar zijn - voor het geld doen zij het in elk geval niet.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.