Bezuinigingen nekken beloftevolle mediations in strafzaken

Geschreven door: Redactie op

Op 30 september 2016 is de Nederlandse vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ) opgericht. Tijdens een minisymposium in aanwezigheid van Kamerlid mr. J. Recourt (PvdA) werd vanuit verschillende geledingen stilgestaan bij het effect van mediation in strafzaken. Sinds 2013 wordt mediation in strafzaken in verschillende pilots bij de rechtbanken en politie ingezet. De resultaten zijn met een slagingspercentage van ruim 80% zijn veelbelovend, zo blijkt tijdens het symposium. Een meerderheid van de zaken wordt onderling opgelost waardoor politie, Openbaar Ministerie en rechtbanken minder belast zijn. Toch heeft de minister geen structurele financiering opgenomen in de begroting. Een gehoor van vijftig professionals vindt dit onbegrijpelijk en besloot tijdens de kick off van de Vereniging van Mediators in Strafzaken in Utrecht een brandbrief te sturen naar de Tweede Kamer.

Kamerlid Jeroen Recourt, initiatiefnemer van de Wet bevordering Mediation, noemde de oprichting van de vereniging VMSZ een logische stap in de volwassenwording van het vak. Recourt ijvert al jaren voor implementatie van herstelrecht naast het strafrecht. Het inzetten van mediation in strafrecht wordt ook vanuit de rechterlijke macht toegejuicht. Judith Uitermark, rechter en projectleider mediation in strafrecht voor de rechtbanken: “De mediations verwezen vanuit de rechtbanken hebben een slagingspercentage van meer dan 80%.” Zij omschrijft mediation in strafzaken als de een brug tussen slachtoffer en dader en ziet daarin de completering van het uitgebreide spreekrecht van het slachtoffer. Ook Officier van Justitie Loes van der Wees onderschrijft de goede resultaten. “Ik heb in de mediations in strafzaken zulke mooie dingen gezien gebeuren. Als bij de afdoening de afspraken tussen dader en slachtoffer kunnen worden betrokken dan draagt dat bij aan herstel van onderling vertrouwen. Het vergroot ook gevoelens van veiligheid in de samenleving.”

Preventie  

Projectleider van de politiepilot in de gemeente Utrecht Toaufik Elfallah: “Ik heb Kanaleneiland zien veranderen van een onveilig stuk Utrecht tot een schoolvoorbeeld van een ‘Vreedzame Wijk’. Mediation in strafzaken heeft daarin haar nut bewezen.” De projectleider beschreef hoe zijn collega’s - in nauw overleg met het OM - vroegtijdig signaleren welke casus in aanmerking komen voor mediation. Daardoor wordt escalatie vermeden en kan sneller worden gewerkt aan herstel, nog voordat er strafbare feiten gepleegd worden. Het effect is, zo zegt Elfallah, dat de politie, het OM en de rechterlijk macht worden ontlast. Maar belangrijker nog, zowel slachtoffers als daders beoordelen het resultaat van de bemiddeling als zeer positief en ervaren mediation als helpend bij het herstel.     

Brandbrief

Spreker Jannie Dierx ijvert al jaren voor het herstelrecht naast strafrecht. Zij bekritiseerde de ondermaatse honorering in de pilots. De aanwezige rechters, officieren en mediators maken zich, bij monde van de voorzitter de heer Makiri Mual, ernstig zorgen om de financiering van mediation in strafzaken. De VSMZ zal daarom een brandbrief opstellen aan de Tweede Kamer en aandringen op de financiële noodzakelijke overbrugging. De inzet is vooral de Kamer aan te sporen tot structurele en passende financiering van mediation in strafzaken.

 

Bron: persbericht Vereniging Mediatiators in Strafzaken

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 7 oktober 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.