Beroep tegen gedoogbeslissingen

Geschreven door: Redactie op

Uit de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State valt op te maken dat een gedoogbeslissing voor de gedoogde (de overtreder dus) als regel geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Maar op die regel bestaan uitzonderingen. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld wel tegen een gedoogbeslissing in bezwaar bij het bestuursorgaan en in beroep bij de rechter. 

 

Om duidelijkheid te verkrijgen over de status van gedoogbeslissingen heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven.

Verzoek

Alleen tegen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan bezwaar en beroep worden ingediend. Voor de vraag of er voor de gedoogde een bezwaar- en beroepsmogelijkheid is tegen een gedoog-beslissing, is dus bepalend of deze beslissing met de daaraan verbonden voorwaarden een besluit is of niet. Aan de staatsraad advocaat-generaal is gevraagd om in zijn conclusie op deze vraag in te gaan, en daarbij de belangen van de gedoogde en eventuele derden te betrekken.

Achtergrond

De conclusie wordt gevraagd in een zaak waarbij het college van burgemeester en wethouders van Bladel een ‘persoonsgebonden gedoogbeschikking’ heeft verleend aan de eigenaar van een perceel waarop sinds 1933 een bouwwerk staat. Aan de beslissing is de voorwaarde verbonden dat de gedoogtoestemming vervalt zodra de eigenaar het perceel verkoopt of als hij overlijdt. Volgens de eigenaar wordt hij door de gedoogbeslissing beperkt in zijn eigendomsrecht en moet hij de zaak daarom aan de bestuursrechter kunnen voorleggen. De rechtbank Oost-Brabant verklaarde zijn beroep tegen de gedoogbeslissing echter niet-ontvankelijk. Naar het oordeel van de rechtbank is de beslissing geen besluit om (niet) te handhaven, maar een uitstel van het gebruik van de handhavingsbevoegdheid. Om die reden kan er naar het oordeel van de rechtbank tegen de beslissing geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingediend. De eigenaar is het daar niet mee eens en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak zal de zaak met nummer 201801734/1 op 9 november 2018 op een rechtszitting van een grote kamer behandelen.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 11 september 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.