Beperkte openbaarheid in EU-mededingingszaken

Verzoeken tot openbaarmaking onder de Eurowob van stukken in mededingingszaken doen in hun algemeenheid afbreuk aan de bescherming van het onderzoek door de Commissie. Dat heeft het Gerecht in een arrest van 13 september 2013 bepaald in een door Nederland aangespannen procedure (zaak T-380/08 (Nederland tegen de Commissie)). Een dergelijk verzoek blijkt daarmee weinig kans van slagen te maken.

 

Nederland betoogde in deze procedure dat de uitzonderingsgronden in de Eurowob (Verordening 1049/2001) verkeerd waren geïnterpreteerd en dat het motivatiebeginsel was geschonden. Het Gerecht overwoog dat het in deze zaak gaat om de afweging tussen het belang van verordening 1/2003 en de Eurowob. Verordening 1/2003 beoogt de geheimhoudingsplicht te verzekeren in mededingingsprocedures, terwijl de Eurowob tot doel heeft de besluitvormingsprocedures van de overheidsorganen zo transparant mogelijk te maken. Hoewel de instelling moet nagaan in hoeverre een verzoek tot openbaarmaking dit doel ondermijnt, mag deze zich voor bepaalde categorieën documenten beroepen op algemene aannames. Procedures onder de mededingingsregels van artikel 81 EG-Verdrag vallen hieronder.
Een dergelijk algemeen vermoeden houdt in dat openbaarmaking in een mededingingsprocedure in beginsel afbreuk doet zowel aan de bescherming van het doel van onderzoeken, inspecties en audits van EU-instellingen als aan de bescherming van de commerciële belangen van de betrokken ondernemingen. Dit is onafhankelijk van de vraag of de procedure nog aanhangig is: ook na afloop van een procedure kan dit soort informatie de belangen van de onderneming schaden.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.