Afwijkende termijn voor vertrek uit Nederland moet gemotiveerd

Geschreven door: Redactie op

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie moet in een zogenoemd terugkeerbesluit motiveren of en zo ja, waarom een vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde op grond van de Europese Terugkeerrichtlijn. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 november 2015.

ls een vreemdeling een gevaar voor de openbare orde vormt, kan de staatssecretaris de vreemdeling opdragen Nederland onmiddellijk te verlaten. Normaal gesproken krijgt een vreemdeling vier weken de tijd om Nederland vrijwillig te verlaten. De staatssecretaris kan daarvan afwijken als de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde op grond van de Europese Terugkeerrichtlijn. In zo’n geval kan hij een kortere termijn hanteren of de vreemdeling zelfs opdragen Nederland onmiddellijk te verlaten. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in oktober 2013 prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij legde het Hof de vraag voor hoe het begrip ‘gevaar voor de openbare orde’ in de Terugkeerrichtlijn moet worden uitgelegd. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde weten of een vreemdeling al een gevaar voor de openbare orde vormt als hij verdacht wordt van een misdrijf, of dat daarvan alleen sprake kan zijn als een rechter hem veroordeeld heeft. Het Hof van Justitie beantwoordde de prejudiciële vragen in een arrest van 11 juni 2015 (zaak C-554/13, waarover ook dit nieuwsbericht hier).

 

Uit het arrest van 11 juni 2015 leidt de Afdeling af dat om krachtens artikel 62, tweede lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 een ver-trektermijn aan de vreemdeling te onthouden of de duur daarvan te verkorten, omdat deze een gevaar vormt voor de openbare orde, de staatssecretaris moet onderzoeken of de persoonlijke gedragingen van de vreemdeling een daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde vormen. Daarbij is de omstandigheid dat de vreemdeling verdachte is van het plegen van een strafbaar feit of daarvoor veroordeeld is een belangrijke factor. Bij zijn beoordeling moet de staatssecretaris alle feitelijke en juridische gegevens die op de situatie van de vreemdeling zien in relatie met het door hem gepleegde strafbare feit, zoals onder meer de aard en ernst van dat strafbare feit en het tijdsverloop sinds het plegen daarvan, betrekken. Steunen op een algemene praktijk of een vermoeden om vast te stellen dat sprake is van een gevaar voor de openbare orde volstaat daarom niet. Voorts moet de staatssecretaris bij zijn beoordeling in acht nemen dat vorenbedoelde feitelijke en juridische gegevens niet noodzakelijkerwijs beperkt zijn tot de gegevens die door de strafrechter zijn beoordeeld.

 

Het resultaat van vorenbedoeld onderzoek moet blijken uit de motivering van het terugkeerbesluit. De staatssecretaris moet motiveren dat en waarom de vreemdeling een daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde vormt. Indien de vreemdeling voorafgaand aan het nemen van het terugkeerbesluit omstandigheden aanvoert op grond waarvan volgens hem geen sprake is van een gevaar voor de openbare orde, moet de staatssecretaris aanvullend motiveren waarom die omstandigheden niet tot een ander oordeel leiden.

 

ECLI:NL:RVS:2015:3579

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 24 november 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.