Advocatuur doet voorzet duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Geschreven door: Redactie op


Met een samenhangend pakket aan maatregelen doet de advocatuur een voorzet om op termijn te komen tot een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Belangrijkste pijnpunt van het huidige stelsel is dat het niet meebeweegt met veranderingen in wet- en regelgeving, overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals nu de vluchtelingenproblematiek, aldus de onderzoekscommissie ‘Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand’ (commissie Barkhuysen) van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA).


De commissie wijst, net als de commissie Wolfsen eerder, verschillende knelpunten aan die de werking van het stelsel ondermijnen. Zo worden juridische zaken steeds complexer terwijl de vergoeding voor zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand daalt en het beroep op het stelsel almaar toeneemt. ‘Daarnaast heeft het stelsel te maken met vergrijzing en is er onvoldoende toestroom van jonge advocaten’, waarschuwt Tom Barkhuysen, voorzitter van de commissie. ‘De overheid moet zorgen voor een adequate vergoeding voor advocaten. Zeker nu uit ons tussentijdse rapport is gebleken dat de kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand de afgelopen jaren niet ongebreideld zijn gestegen, zoals eerder gesuggereerd door het kabinet, maar zelfs gedaald.’

De onderzoekscommissie pleit ervoor om de financiële regels van het stelsel, zoals onder meer het aantal punten (vergoeding) per zaak, de hoogte van de puntvergoeding en de eigen bijdrage op te nemen in een wet. Tevens dient bij iedere wijziging in wet- en regelgeving een rechtsbijstands-effectenrapportage (RER) uitgevoerd te worden en dient de financiering van het stelsel een open einde–regeling te zijn. Dit betekent dat verzoeken om gefinancierde rechtsbijstand op basis van objectieve criteria worden beoordeeld en niet afhankelijk zijn van het nog resterende budget.


Commissie

In januari 2015 ging de Eerste Kamer niet akkoord met het pakket van € 85 miljoen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Door voormalig staatssecretaris Teeven werd vervolgens het grootste deel van de bezuinigingen opgeschort in afwachting van de bevindingen van de door het kabinet ingestelde commissie Wolfsen. De bevindingen van de commissie Wolfsen zijn beschreven in NJB 2015/2215, afl. 43, p. 3066-3067. Vanuit een medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid bij behoud van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand heeft de NOvA besloten zelf ook onderzoek te laten verrichten. Naast Barkhuysen maakten advocaten Theda Boersema (tevens portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand raad van de orde Rotterdam), Bas Vlieger (ook bestuurslid van de VSAN) en Jeroen Soeteman deel uit van de commissie. Voor de cijfermatige analyse is Leo Aarts, directeur van het onderzoeks- en adviesbureau Ape, aangetrokken. Het onderzoek is mede gefinancierd door 13 grote advocatenkantoren.  


Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 15 december 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.