Aanscherping beloningsbeleid financiële sector

Op 26 november jl. is de internetconsultatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen gestart. Met deze nieuwe wet gaat Minister Dijsselbloem van Financien het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen.


Het streven is om de wet op 1 januari 2015 in werking te laten treden. Er kan tot 31 december van dit jaar op het voorstel gereageerd worden.

 

Introductie bonusplafond

Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een wettelijk bonusplafond van 20% voor alle medewerkers in de Nederlandse financiële sector. Een variabele beloning van maximaal 20% blijft hiermee mogelijk, maar excessieve variabele beloningen worden voorkomen. Gegarandeerde bonussen, die werknemers krijgen zonder dat er een prestatie tegenover staat, worden helemaal verboden. Ten aanzien van personen die hoofdzakelijk werkzaam zijn in het buitenland zijn twee afwijkende plafonds opgenomen. Voor personen die overwegend werkzaam zijn buiten Nederland wordt aan de onderneming de mogelijkheid geboden om een hogere maximale variabele beloning van 100% te hanteren, indien het om werkzaamheden in een lidstaat binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gaat. Ten aanzien van personen die voor het grootste deel werkzaam zijn buiten de EER kunnen de leden, eigenaren of aandeelhouders van de onderneming besluiten een hoger bonusplafond van maximaal 200% toe te staan. Het gebruik van deze hogere plafonds dient zeer terughoudend plaats te vinden, en uitsluitend wanneer dit ten aanzien van individuele personen noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast is het onder strenge voorwaarden mogelijk om incidenteel een hogere variabele beloning toe te kennen ter behoud van een specifiek persoon voor de onderneming. Gelet op de specifieke karakteristieken van beleggingsondernemingen die voor eigen rekening en risico handelen zijn deze ondernemingen uitgezonderd van het bonusplafond. Deze ondernemingen beschikken niet over klanten en dragen hun eigen verliezen. Het bonusplafond is daarnaast niet van toepassing op beheerders van beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s. Ten aanzien van deze beheerders zal het kabinet zich inzetten voor een Europees bonusplafond, om zo tot een gelijk speelveld binnen Europa te komen.

 

Maximale vertrekvergoeding

Excessieve vertrekvergoedingen worden eveneens beperkt. De maximale vertrekvergoeding bedraagt 100% van de reguliere vaste beloning op jaarbasis. Hiermee wordt met name voorkomen dat in de toekomst excessieve vertrekvergoedingen worden uitgekeerd om lagere variabele beloningen te compenseren. Bij vrijwillig vertrek is een vertrekvergoeding uitgesloten. Ook is een vertrekvergoeding niet meer toegestaan als iemand verwijtbaar tekortgeschoten is.

 

Aanscherping claw back

De regeling met betrekking tot terugvordering en aanpassing van variabele beloningen en vertrekvergoedingen (‘claw back’) wordt op een aantal punten aangescherpt. Het claw back wetvoorstel dat nu in de Eerste Kamer ligt (Kamerstukken 32 512), is alleen van toepassing op dagelijkse beleidsbepalers en kent geen verplichting tot gebruik. De nieuwe wet verplicht financiële instellingen om bonussen van alle medewerkers aan te passen en terug te vorderen wanneer bijvoorbeeld sprake is van het schenden van beroepsnormen of wanneer de medewerker verantwoordelijk is voor grote verliezen.

 

Reactie NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft kritiek op het voorstel. Nederlandse banken werken hard aan vernieuwing, verbetering van de dienstverlening aan de klant én versobering. Zij zijn zich net als minister Dijsselbloem bewust van de zaken die de afgelopen jaren mis zijn gegaan in de financiële sector. ‘Dit rechtvaardigt niet een specifiek Nederlands beloningsbeleid dat sterk afwijkt van het Europese beleid, en dat hebben we ook niet nodig’, aldus NVB-voorzitter Chris Buijink. De reactie is te vinden op www.nvb.nl.

 

Het concept wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn te vinden op www.internetconsultatie.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.