NJB 9 (2017)

De deskundige, het bestuur, de rechter en het recht van de partijen op een eerlijk proces

Paul Lemmens
In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag of artikel 6 van het Europees Verdrag over de rechten van de mens (EVRM) eisen stelt aan het optreden van deskundigen in het kader van bestuurlijke procedures, en aan de toetsing door de rechter van bestuursbeslissingen die gesteund zijn op het advies van een deskundige.


Lees het hele artikel in Navigator.

Deskundigenbewijs in het bestuursrecht na het Korošec-arrest

Dineke de Groot
De bestuursrechter moet de naleving van de equality of arms ook waarborgen in een geval waarin hij een deskundigenadvies aan zijn beslissing ten grondslag legt dat is uitgebracht in opdracht van een bestuursorgaan dat een van de partijen in de procedure is. De bestuursrechter kan aan dat deskundigenadvies alleen zwaarwegende invloed op de beslissing toekennen als de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft gehad om de rechter van haar standpunt te overtuigen onder omstandigheden die haar niet in een substantieel nadeliger positie plaatsen dan het bestuursorgaan. In het algemeen kan de bestuursrechter die redelijke mogelijkheid bieden door de wederpartij in de procedure de ruimte te laten die naar huidig recht beschikbaar is om dat deskundigenadvies gemotiveerd te weerspreken, en door in de beoordeling van die tegenspraak te betrekken of de wederpartij haar aanspraak op die redelijke mogelijkheid ook kan effectueren.


Lees het hele artikel in Navigator.

Pandeigenaren trekken bij kraak niet langer aan het kortste eind

Lobke Opsteen
Onlangs deed de Rechtbank Oost-Brabant een duidelijke uitspraak. Het huisrecht, zoals dat in artikel 12 Grondwet en in artikel 8 EVRM is vastgelegd, staat het opeisen van een door derden gekraakt pand door de pandeigenaar niet in de weg. Het huisrecht is geen woonrecht. Het biedt krakers slechts de mogelijkheid om in geval van een dreigende (strafrechtelijke) ontruiming deze eerst door een rechter te laten toetsen.


Lees het hele artikel in Navigator.


Bekijk dit nummer in Navigator.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.