NJB 39 (2019)

Medische aansprakelijkheid in Nederland

Tijd voor een no fault-systeem?

Désirée Klemann, Rankie ten Hoopen en Helen Mertens
De forse toename van de schadelast door claims met betrekking tot de Nederlandse ziekenhuiszorg vormde aanleiding om het Nederlandse aansprakelijk­heids­stelsel onder de loep te nemen en dit te vergelijken met het Belgische twee­sporen­systeem, dat naast het klassieke aansprakelijk­heids­recht een no fault-compensatiesysteem omvat. Een twee­sporen­systeem zoals het Belgische blijkt weinig toe te voegen aan de huidige vergoedings­mogelijk­heden. Grote knelpunten omtrent deskundigen­analyses en causaliteits­vraag­stukken blijven ook bij een no fault-compensatie­systeem onverminderd aanwezig. Deze knelpunten zijn inherent aan de aard en complexiteit van medische ongevallen. Opvolging van een aantal praktijk­gerichte adviezen, waarbij alle bij de afwikkeling van klachten en claims betrokken partijen worden aangesproken op hun professionele verantwoordelijk­heden, zou wel bijdragen aan een verbetering van het huidige medisch aansprakelijk­heids­stelsel.


Lees het hele artikel in Navigator.

De Staat waarborgt het recht op vrije artsenkeuze onvoldoende

Bastiaan Wallage
Het recht op vrije artsenkeuze wordt gezien als een fundamenteel recht van de patiënt. Op grond hiervan kan de patiënt zich wenden tot een arts of andere zorgaanbieder naar keuze. Door het arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019 staat het recht op vrije artsenkeuze volop in de belangstelling, maar in de rechtspraktijk blijft, ondanks dit arrest, toch onduidelijkheid bestaan over de invulling van dit recht. Een zaak die vraagt om stappen van de wetgever, gelet op de verplichtingen die op de overheid rusten.


Lees het hele artikel in Navigator.

Subsidie aan levens­beschouwelijke organisaties is ook van deze tijd

Jaco van den Brink
Instellingen op levens­beschouwe­lijke grondslag voorzien mede in elementaire maatschappelijke behoeften. Uit de maatschappelijke activiteit blijkt doorgaans aan wat voor instellingen en van welke levens­beschouwe­lijke kleur er ergens vooral behoefte bestaat. Het uitgangspunt dat levens­beschouwe­lijke organisaties mede in aanmerking komen voor publieke en gesubsidieerde taken kent een solide basis, niet alleen in de Nederlandse geschiedenis en politieke cultuur, maar ook in theorievorming over wat de samenleving nodig heeft.


Lees het hele artikel in Navigator.

De acute stikstofcrisis opgelost

Willem Bruil
Er is een remedie om uit de huidige, acute stikstofcrisis te raken: schrap projecten die geen groot openbaar belang dienen, ga voor de andere projecten compensatie zoeken, en kom pas later met passende generieke maatregelen. Boeren kunnen ondertussen terugvallen op wat ze vóór de PAS ook al deden: intern en extern salderen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.