NJB 30 (2015)

Van kaping tot doodslag

Medeplegen in piraterijzaken

Marjolein Cupido
Hoe kan de aansprakelijkheid van medeplegers voor georganiseerde criminele activiteiten – zoals piraterij – worden vastgesteld zonder afbreuk te doen aan de beginselen van individuele aansprakelijkheid en persoonlijke schuld? Recente rechtspraak maakt duidelijk dat rechters hier mee worstelen. Rechtspraak van het Joegoslavië Tribunaal over Joint Criminal Enterprise (JCE) zou als inspiratiebron kunnen worden gebruikt om tot een meer uniforme benadering van medeplegen te komen. Het Joegoslavië Tribunaal heeft in deze rechtspraak verschillende eisen geformuleerd die de aansprakelijkheid voor groepshandelen afbakenen zonder afbreuk te doen aan de specifieke aard van georganiseerde criminaliteit.

De Raad van State en het Statuut

Een ongemakkelijke relatie

Robert Vornis
Sinds de inwerkingtreding op 10-10-10 van de nieuwe staatkundige structuur is er sprake van toenemende wrijving en strubbelingen in het Koninkrijk. Het verdient aanbeveling een gezamenlijke staatscommissie in te stellen gericht op een algehele, grondige herziening van de koninkrijksstructuren. Daarbij moet in het bijzonder ook worden gekeken naar een regeling voor geschillenbeslechting en de instelling van een Afdeling Koninkrijkszaken in de Raad van State worden overwogen.

Het homohuwelijk in de VS

Tussen progressieve en conservatieve rechtsvinding

Joost Sillen
Op 26 juni 2015 wees het Amerikaans Hooggerechtshof arrest in de zaak Obergefell vs. Hodges. Het oordeelde daarin dat de weigering het huwelijk open te stellen voor homoparen ongrondwettig is. Het arrest vormt daarmee de ontknoping van een jarenlange juridische en politieke strijd, die meer dan twintig jaar geleden begon. De beslissing illustreert daarnaast de verschillen tussen twee diametraal tegenovergestelde wijzen van rechtsvinding in grondrechtenzaken.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.