NJB 17 (2017)

Handhaving van de openbare orde bij demonstraties

Alex Bood
Het recht om te demonstreren is in onze pluriforme samenleving een groot goed. Recente incidenten rond demonstraties doen echter vermoeden dat de Wet openbare manifestaties misschien niet zo’n rustig bezit is als het kabinet denkt. Het is de vraag of burgemeesters wel altijd voldoende beseffen dat de grondwettelijke en verdragsrechtelijke status van het recht om te demonstreren om terughoudend overheidsoptreden vraagt – ook als de openbare orde in het geding is.


Lees het hele artikel in Navigator.

Neurowetenschappen en jeugdstrafrecht

Het rapport Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen. Inventarisatie instrumenten, preventie en interventie nader bekeken

Dave van Toor
Onlangs werd in opdracht van het WODC onderzoek uitgevoerd naar neurowetenschappelijk onderzoek naar meetinstrumenten voor agressief gedrag, preventie van delinquent gedrag en het ontwikkelen van nieuwe of aanvullende interventiemogelijkheden in het jeugdstrafrecht. Dat onderzoek wordt in deze bijdrage beknopt besproken, waarbij de focus ligt op de doelstelling, de onderzoeksvragen en methoden, en de conclusies. Daarna volgt een analyse over de bruikbaarheid van de bevindingen voor jeugdrechters en het jeugdstrafrecht. Met name de introductie van het neurowetenschappelijke instrumentarium als onderdeel van voorwaardelijke straffen en de via de voorwaarden afgedwongen toestemming verdienen nader diepgaand en multidisciplinair juridisch-ethisch-psychologisch onderzoek.


Lees het hele artikel in Navigator.

Een juridische citatie-index

Het proof of concept is voorhanden

Wirt Soetenhorst
In tegenstelling tot de internationale wereld van de exacte wetenschappen ontbeert het in de Nederlande juridische wereld tot op heden aan een index waarin wetenschappelijke publicaties kwantitatief meetbaar en toonbaar worden gemaakt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.