Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
NJBlog (www.njblog.nl) komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Juristenblad. Op de toegang tot en het gebruik van de website van NJBlog zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website accepteert u de gebruiksvoorwaarden.

Informatieverstrekking
Alle informatie die door de redactie van NJBlog op deze website wordt geplaatst, wordt zorgvuldig gecontroleerd. Wanneer u van mening bent dat de website fouten bevat of niet volledig is, verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie (redactie@njblog.nl).

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van NJBlog de uiterste zorg wordt besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan. De geboden informatie op deze website dient niet gebruikt te worden als juridisch advies.

Reacties
Voor gebruikers van de website bestaat de mogelijkheid om op het weblog een reactie achter te laten. De door gebruikers geplaatste reacties vertegenwoordigen uitsluitend de mening van de gebruiker. De gebruiker is dan ook aansprakelijk voor zijn eigen bijdragen. Indien de gebruiker bijdragen wil plaatsen waarvan de rechten een ander toebehoren, dan dient de gebruiker een duidelijke auteursreferentie op te nemen in de bijdragen.

De redactie behoudt zich het recht voor ongepaste berichten van de website te verwijderen.

Privacybeleid
NJBlog draagt zorg voor de bescherming van uw privacy en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie die van u is verkregen te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Persoonsgegevens die ter beschikking gesteld worden aan NJBlog worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Persoonsgegevens die de gebruiker zelf achterlaat in een reactie zullen niet worden afgeschermd. Indien er sprake is van oneigenlijke plaatsing van persoonsgegevens zal de redactie de gegevens op verzoek zo spoedig mogelijk verwijderen.

Copyright
Niets van NJBlog mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Cookies
Om het gebruik van deze website te optimaliseren worden in beperkte mate cookies op uw computer geplaatst. U kunt uw browserinstellingen zodanig aanpassen dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld zodra u een cookie ontvangt. Het is echter mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet of minder goed functioneren als cookies worden geweigerd.

Wijzigingen
NJBlog behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gebruiker is aan deze wijzigingen gebonden. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op de hoofdpagina van NJBlog.

Vragen, opmerkingen, suggesties en klachten
Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot de redactie (redactie@njblog.nl) of het Nederlands Juristenblad:
Redactiebureau: Lange Voorhout 84, Den Haag
Postadres: Postbus 30104, 2500 GC Den Haag
Tel. 0172 466399, Fax 0172 466364
Uitgever: Simon van der Linde (slinde@kluwer.nl)

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.