Zelfbeschikking en hulp bij zelfdoding

Lees hier de scriptie Zelfbeschikking en hulp bij zelfdoding van Thijs Pomper (masterscriptie Strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, begeleider: mr. dr. N. Rozemond, beoordeling: 8,5)

In deze scriptie van Thijs Pomper staat de vraag centraal in hoeverre het zelfbeschikkingsrecht de grondslag vormt voor de strafuitsluitingsgrond bij hulp bij zelfdoding van artikel 294 lid 2 jo. artikel 293 lid 2 Sr, en in hoeverre dat recht daarvoor de grondslag zou moeten zijn.
Het recht om vrijwillig en weloverwogen over het eigen levenseinde te beslissen valt onder artikel 8 lid 1 EVRM. Mensen hebben dus het recht om te beslissen dat ze hulp bij zelfdoding willen krijgen door een arts. De wet stelt echter voorwaarden: er dient steeds sprake te zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden met een medische grondslag. Die voorwaarde kan worden uitgelegd als een indirecte inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de persoon die zelfdoding wil plegen. Er kan immers geen hulp worden verkregen wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt. Om schending van artikel 8 EVRM te voorkomen dient een inbreuk te worden gerechtvaardigd op grond van het tweede lid. De belangenafweging die daarvoor is vereist ontbreekt echter. Het lijkt er dan ook op dat het EHRM een schending van artikel 8 EVRM zal vaststellen wanneer iemand als Brongersma nu zou klagen dat zijn zelfbeschikkingsrecht wordt geschonden. De Hoge Raad of de wetgever zou schending kunnen voorkomen door alsnog te voorzien in een belangenafweging in de zin van artikel 8 lid 2 EVRM. De beperking van artikel 8 lid 1 EVRM zou daarbij kunnen worden gerechtvaardigd voor de bescherming van de gezondheid van de patiënt.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 14 juni 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

L. Snoek schreef op :
Ik wil zelf uitmaken wanneer ik uit het leven wens te stappen.
Ik heb daar geen arts voor nodig als ik bij u die tablet kan kopen die daarvoor nodig is. Ik bepaal zelf wanneer ik mijn leven voltooid vind.
matthijs schreef op :
ik ben van mening dat hulp bij zelfdoding zeker niet te zien is vanuit een enkele invalshoek aangezien het belangrijk is om de mentale en fysieke toestand duidelijk te kennen van het slachtoffer mdat hier uiteraard wezenlijke verschillen blijven bestaan.het is begrijpelijk dat de wetgever hier geen afwegingen kan maken maar de rechter is een heel ander verhaal naar mijn mening.hoewel ondraaglijk leiden weliswaar een op het eerste gezicht duidelijk vasstaand standpunt kan worden gezien die zijn toemeting naar de wetsartikelen natuurlijk kent zijn er toch andere kanten die blijven meespelen.ik ben van mening dat hier eerst duidelijkheid over moet komen voordat er nationale en internationale concrete beslissingen kunnen worden genomen.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.