Wereldvrede, een haalbare kaart

De heikele kwestie rond Zwarte Piet is op de VN-agenda gezet, na klachten van zowel de stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (NMNS) als het Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten (NJCM). Alleszins begrijpelijke klachten, gezien de link die wordt gelegd met slavernij (NMNS) en racisme (NJCM). Desondanks vraag ik me of het agenderen van deze punten niet afleidt van de kerntaak van de VN, als geweldloos voorvechter van de wereldvrede.

De verwerkelijking van dit mondiaal gedragen ideaal zal de discussie rond slavernij en racisme vanzelf smoren, waarna deze donkere periodes een definitieve plek zullen krijgen in de geschiedenisboeken wereldwijd.

Vraag is alleen of wereldvrede en daarmee het VN-project een haalbare kaart is. Voor het antwoord daarop zal eerst de kleur van die vredeskaart duidelijk moeten zijn. Gelukkig kan daarover geen enkel misverstand bestaan, omdat geen enkele kleur sec zich daarvoor leent, maar enkel alle kleuren van de regenboog. 

Voor het uitspelen van die democratische regenboogkaart, zal onze volkerenorganisatie wel eerst grondig verbouwd moeten worden van een organisatie van regeringen, die primair het nationaal belang voorstaan, tot een mondiaal beleidscentrum met bovennationale bevoegdheden, dat primair staat voor het algemene of mondiale belang. Wat die broodnodige verbouwing betreft, moet met name gedacht worden aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire verantwoordelijkheid –  de handhaving van de internationale vrede en veiligheid – naar de Algemene Vergadering. Dit orgaan kan zich daardoor ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot geloofwaardig mondiaal daadcollege. Een gezaghebbend wereldforum dat op basis van onze fenomenale know how op elk terrein en de alom onderschreven mensenrechten, een wereldbeleid weet uit te stippelen waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat aangepakt kunnen worden.

Voor deze fundamentele reorganisatie van onze volkerenorganisatie biedt artikel 109 van het Handvest uitdrukkelijk de mogelijkheid, doordat het spreekt over een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest. Officieel had deze conferentie al in 1955! moeten plaatsvinden, maar door krachtig verzet daartegen van de kant van de toenmalige Sovjet-Unie is zij destijds uitgesteld 'tot een daartoe geschikt tijdstip'.

Gezien de politieke impasse waarin de wereld zich momenteel bevindt, lijkt mij dat tijdstip aangebroken. Als VN-lid zou onze regering het voortouw kunnen nemen voor die diepingrijpende en verstrekkende hervormingsconferentie. Daarmee zal Rutte, als politicus en historicus, geschiedenis schrijven op een wijze die Nederland nagedragen zal worden tot in lengte van dagen.

 

 

 

Naam auteur: Wouter ter Heide
Geschreven op: 18 augustus 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Wouter ter Heide. schreef op :
Redactiebeleid NJB niets mis mee.
Mocht u gelijk hebben meneer Jansen dat wereldvrede (helaas) geen juridisch vraagstuk is, dan hoort mijn verhaal inderdaad niet thuis in het NJB. Vraag is alleen of u gelijk heeft. Volgens mij niet, omdat ik ervan uitga dat wereldvrede verwijst naar een mondiale rechtsstaat, met een daarbij horende rechtsorde. Een alomvattende juridische orde die boven nationale, partijpolitieke en financieel-economische belangen uitstijgt. Daarbij denk ik aan een wereld die reilt en zeilt onder VN-vlag. Het blauwe dundoek dat staat voor 'het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken (vredes-)ideaal'. Preambule Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
De vraag is alleen of die 'nooit meer oorlog wereldorde' ooit van de grond zal komen. Dus of wij – 'als mensheid' – in staat zijn tot de creatie van een mondiaal beleid gegrond op 'het algemeen belang': “De Mensenrechten”.
Voor het antwoord op die (kern-)vraag die ons allen aangaat, zullen we in eerste instantie niet bij de VN moeten aankloppen, maar in eigen huis orde op zaken moeten stellen. En dat is mogelijk door het op poten zetten van een groot publiek debat of brede maatschappelijke discussie over verandering van beleidsgrondslag door Den Haag. Maar om ons regeringscentrum zo ver te krijgen zal daarvoor de nodige druk gecreëerd moeten worden door de buitenwacht. In dat licht gezien ben ik niet alleen blij dat de redactie van het NJB zijn kolommen openstelt voor opinies als die van mij, maar vind ik dat redactiebeleid ook volledig op zijn plaats. Omdat volgens mij de kern van het beleid waar de wereldvrede om draait, primair niet economisch of ideologisch maar juridisch van aard is.
Frits Jansen schreef op :
Van Zwarte Piet naar wereldvrede, een hele stap waarachtig.
Was wereldvrede een juridisch vraagstuk, dan maakte de voorgestelde aanpak zeker kans. Maar helaas is het geen juridisch vraagstuk. En is dit verhaal dus ook niet helemaal op zijn plaats in het NJB.
Waarom het nog steeds regelmatig tot oorlog komt in de wereld hoewel dat meestal tot enorme schade leidt is een vraag die wetenschappers eens goed zouden moeten beantwoorden. Vaak gaat het om economische belangen, maar zeker niet altijd. Zo lijkt Poetin macht niet als middel maar als doel te beschouwen. Maar het gaat toch niet alleen over ego's?
Wouter ter Heide. schreef op :
CERD diskwalificeert zichzelf.
Met haar felle kritiek op de Nederlandse Zwarte Piet traditie diskwalificeert het internationale antiracisme-comité CERD in feite zichzelf, politiek gesproken. Het schenden van mensenrechten is nu eenmaal altijd het gevolg van beleid, dus van politiek. En daar staan Sinterklaas en Zwarte Piet ver boven, omdat zij nu eenmaal geen politici zijn die elkaar dagelijks te vuur en te zwaard bestrijden, maar kindervrienden die het beste met ons veelkleurige kroost (het algemeen belang) voor hebben. Een bewonderenswaardige geestelijke gesteldheid waar zij helaas maar één avond per jaar van 'mogen/kunnen' getuigen in Nederland. Welk weldenkend mens kan daar nu in vredesnaam op tegen zijn?

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.