Weeffout in de wetgeving rond het alcoholslot?

Volgens de Stichting voor Verkeersslachtoffers helpt de huidige aanpak van verzoorzakers van ongelukken die vooral gericht is op straffen en sancties jegens de dader, niet om slachtoffers te voorkomen. Het alcoholslot zou wél een oplossing bieden. Maar dan moeten we ophouden dit als een straf te zien. Hieronder volgt een ingezonden brief, die de Stichting aan de Tweede Kamer stuurde.

 

Geacht Kamerlid,

Naar aanleiding van het debat op donderdag 9 oktober 2014 dat door de SVS (Stichting voor Verkeersslachtoffers, red.) met grote belangstelling is gevolgd rijst bij ons de vraag of er mogelijk een weeffoutje is geslopen in de wetgeving rond het alcoholslot. 

Bij de SVS bestaat de indruk dat verkeersregels en verkeershandhaving primair als doel hebben verkeersslachtoffers en schade te voorkomen. En dat daarbij het alcoholslot is bedoeld om bewezen gevaarlijke verkeersdeelnemers toch achter het stuur te kunnen laten door het risico voor overige weggebruikers minimaliseren via het alcoholslot.

De betrokken verkeersdeelnemers hebben immers door veroordelingen wegens rijden onder invloed al bewezen een gevaar te vormen. Als juridische leken, maar door ervaring helaas betrokken burgers, lijkt het ons logisch dat het CBR toestemming zou kunnen geven voor een alcoholslot aan verkeersdeelnemers die door rijden onder invloed hun rijbewijs zijn en kwijtgeraakt en die door hun overige gedrag op de weg geen groter risico vormen dan de gemiddelde weggebruikers.

Bestuurders die extra gevaarlijk zijn door ook nog veelvuldig te hard, door rood licht rijden of andere gevaarlijke overtredingen begaan, inclusief recente Mulderovertredingen, zouden hiervan uitgesloten moeten worden.

Met deze toestemming zou de overheid dan onder andere degenen die voor hun werk de weg op moeten tegemoet komen. Uit de mededeling van de minister gedurende het AO en de mededelingen van het CBR meent de SVS te moeten concluderen dat het CBR nu het alcoholslot vooral oplegt als als sanctie voor overtreders, niet primair als voorziening om de verkeersveiligheid te borgen.. 

Het lijkt logischer de wet aan te passen zodat het CBR wel of geen toestemming geeft voor een alcoholslot gebaseerd op risico dat de betrokkene op deze manier vormt in het verkeer. Van oplegging hoeft in dat geval geen sprake te zijn evenmin als het toetsen door rechters.

Ook de kostendiscussie van het alcoholslot kan dan achterwege blijven. Deze is even relevant als het verschil tussen de burger die zich een Maserati of Fiat 500 kan permitteren. Beiden zijn in deze positie aangaande wel of geen alcoholslot gekomen omdat ze door zelf gekozen gedrag een gevaar voor anderen vormen.

De leven en dood beslissing wordt tenslotte niet genomen door magistraten maar door de verkeersdeelnemer die, al dan niet onder invloed, het stuur in zijn handen houdt. En die verantwoordelijkheid kan en zou de overheid ook niet moeten willen overnemen.

Graag horen wij van u hoe realistisch onze zienswijze in dezen is.
 

Hoogachtend,


Roland Drijver
Voorzitter Stichting voor Verkeersslachtoffers

Naam auteur: Stichting voor Verkeersslachtoffers
Geschreven op: 7 november 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Arjan schreef op :
Dank voor dit nuttige artikel.

Update: Als iemand een alcoholslot heeft opgelegd gekregen, mag diegene niet ook strafrechtelijk worden vervolgd. Diegene zou hierdoor namelijk twee keer gestraft worden. Zie uitspraak van de Hoge Raad hierover.
Stef Moes schreef op :
Het huidige alcoholslotprogramma (ASP) is een bestuurlijke maatregel en géén strafmaatregel. Het CBR kan het ASP dus niet als sanctie opleggen. Het ASP is wel primair bedoeld ter bevordering van de verkeersveiligheid. Vooral de hoge kosten( €5.000,-) van het ASP zorgen ervoor dat de overtreder het ASP als een straf ervaart. Wanneer het primaire doel van het ASP is om te voorkomen dat de overtreder met alcoholgebruik aan het verkeer kan deelnemen, zou je ook kunnen overwegen om het begeleidingsprogramma van het alcoholslot geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. De kosten voor de overtreder worden dan aanzienlijk lager, zodat de overtreder zou kunnen kiezen tussen een boete en een alcoholslot. Mits er geen sprake is van een contra-indicatie. Met de voorzitter Stichting voor Verkeersslachtoffers ben ik het dan eens, dat het geven van toestemming door het CBR voor het inbouwen van een alcoholslot, een optie zou kunnen zijn. Volgens mij hoef je daarvoor de Wegenverkeerswet 1994 niet te wijzigen.

ex-hoofd divisie Vorderingen CBR
Stef Moes

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.