Waarom het KhAD/WAD-ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is (uitgebreide versie)

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag waar het verhaal vandaan komt dat ‘alle KhAD- en WAD-(onder) officieren’ zich aan marteling schuldig maakten. Dat is een belangrijke vraag want vanwege deze conclusie wordt door de Unit 1F van de IND aan al die ex-(onder)officieren in Nederland artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag tegengeworpen en kunnen zij als vermeende oorlogsmisdadigers geen verblijfsvergunning krijgen.

Lees hier het artikel 'Waarom het KhAD/WAD-ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist is en onbetrouwbaar (uitgebreide versie)'. Dit is een uitgebreide versie, met veel meer details, van het artikel dat verschenen is in NJB 2018/750, afl. 16, 20 april 2018. Bijlagen (die ook in de korte versie worden vermeld), kunnen worden ingezien door op de links te klikken hieronder of in de uitgebreide versie. 

 

Afbeelding   
  In NJB Vlog spreken Joost Brouwer en Pieter Bogaers met NJB over hun artikel. Afbeelding
Naam auteur: Pieter Bogaers
Geschreven op: 19 april 2018

Naam auteur: Joost Brouwer
Geschreven op: 19 april 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Theo van der Vegt schreef op :
Veel dank aan de heren Bogaers en Brouwer voor dit verhelderende verhaal over het onterechte leed dat veel betrokkenen en hun gezinnen werd en nog steeds alle dagen wordt aangedaan door toedoen van Nederlandse overheid. Nederland beoogt een rechtsstaat te zijn met een voorbeeldfunctie. Hoogste tijd om het hoofd te buigen met eerherstel voor betrokkenen. De families leven ook nu in verscheurde gezinssituaties ten gevolge van het uitvloeisel van het ambtsbericht.
Adrie Vasterling schreef op :
Als jarenlang juridisch begeleider bij Vl.werk, vrijwilliger, heb ik verschillende 1F'rs begeleidt. Een zaak vind ik vermeldenswaard dhr. Y zijn verblijfvergunninig werd ingetrokken bij aanvraag Ned. nationaliteit. In zijn zaak, kwamen wij erachter dat zijn complete personeelsdossier op het Ministerie nog aanwezig was. We hebben toen via de Afghaanse ambassade/consulaat verzocht om een kopie van zijn dossier. De Afghaanse wilde wel meewerken maar dan moest Nederland een rechtshulp verzoek aan de Afghaanse autoriteiten. Dit is weer kenbaar gemaakt aan de .IND die weigerden dit op te vragen bij de Afghaanse autoriteiten. Betrokkene was weliswaar lid van de partij maar had zijn rang meer uit hoofde van zijn functie, Hij was nl. landbouwvoorlichter in de dienst van de VN.. Ben nu bezig met een oude man in de 70, bedrijfsleider bij OV garage van Kabul geweest, vrouw zwaar dementerend, geen aanvullende uitkering, geen toeslagen, wordt door de Afghaanse gemeenschap op de been gehouden. Heb in deze zaak e.a. de IND/staatssecretaris een "nette' oplossing van het toekenning van een reguliere vergunning op grond van art.8 EVRM. Volgens het EU Hof mag een staat een reguliere vergunning toekennen aan 1F'ers of die zij daar van verdenkt. In mijn laatste brief aan de Staatssecretaris en gemeente, zorgplicht, wat te doen met deze mensen want ze worden ouder, hulpbehoevend, ziektes e.d. men zal toch op gegeven moment iets moeten doen.
Marianne schreef op :
Enkele jaren geleden is bij de DT&V, ten tijde van het verzet van burgemeesters mee te werken aan uitzetting van deze groep mensen; een BIJSCHOLING geweest van lieden die rondlopen in Nederland en beweren slachtoffer te zijn geweest van de Khwadleden, en die hebben bijgedragen aan de voeding van het onzorgvuldige ambtsbericht (en die belang hebben bij het verwijderen van deze mensen voordat de waarheid, namelijk de rol van de Taliban en Mujahedeen waar zij zelf lid van waren aan het licht komt) EN uiteraard trapte Justitie er weer in, want ja, wat doe je met het terugdraaien van en dus herziening en dus schadeclaims? reden te meer om dit te vinedn was een opmerkelijke opmerking van een halsstarrig, betweterig lid van de Raad van State ten tijde van de laatste zitting waar ik als Nederlandse echtgenote van een 1Fer , maar ook als ex werknemer van de DT&V , bij aanwezig was; Ze had niet meer munitie dan, de slachtoffers van deze Khadleden hebben recht op bescherming in Nederland en als we de zaken zouden gaan herzien hebben we kans op vele schadeclaims. DAT was dus een zwaktebod waar slecht EEN conclusie aan verbonden kan worden. Namelijk deze mensen hebben wel degelijk een bodem in het gelijk. Maar de schade en schande van de Staat weerhield haar dus, NIET de hand in eigen boezem te steken met als gevolg, met een enkele zin wordt de groep genegeerd en worden de mensenrechten wederom met voeten getreden. Ikzelf ben mede slachtoffer omdat ik het gezinsleven niet in Nederland kan voortzetten, alhoewel ik nieuwsgierig ben naar hoe de staat het weer wonen in Nederland als EU onderdaan die aan alle criteria voldoet maar getrouwd is met een Afghaanse 1Fer. Inmiddels op basis van mijn huwelijk verblijfsrecht in een omringend EU land
Cees paul schreef op :
Goedendag,
Ik ken een dergelijk tragische 1F geval met gezin wat wel NL is - hoe kan dit artikel hem nu helpen? Ik hoorde Bram v Ojik zeggen dat er in mei een nieuw ambtsbericht komt. Punt is, de beste man is nu feitelijk in onderduik. Is dit artikel grond voor zijn advocaat om zijn zaak opnieuw aanhangig te maken en een positief belsuit af te dwingen?

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.