Waarborgen voor integer strafvorderlijk overheidsoptreden

Lees hier de scriptie 'Waarborgen voor integer strafvorderlijk overheidsoptreden. Sanctionering van vormverzuimen; een waarborg voor een zuiver en rechtschapen overheid?' van Alexandros Sarantoudis (masterscriptie Publiekrecht, traject strafrecht, Universiteit van Amsterdam, Leerstoelgroep strafrechtwetenschappen, begeleiding: mw. mr. K.M. (Kelly) Pitcher en dhr. prof. mr. dr. T. (Tom) Blom (secondant), beoordeling: 9,0).


Voornamelijk vanuit rechtsstatelijk oogpunt is waarborging van een integere overheid van groot belang. Echter, het is zeer de vraag of die waarborging heden ten dage (nog) afdoende tot zijn recht komt.

Jurisprudentiële ontwikkelingen met betrekking tot de toepassing van artikel 359a Sv laten er geen misverstand over bestaan dat aan vormverzuimen die de eerlijkheid van het proces raken behoorlijk verstrekkende gevolgen kunnen worden verbonden. Echter, waar het gaat om andere rechten dan verdedigingsrechten en - meer algemeen - het afkeuren van laakbaar overheidsoptreden en het controleren van diens integriteit, kan in de regel niet gezegd worden dat de strafrechtelijke reactie (nog) adequaat is. Vaak zal een vormverzuim slechts gemarkeerd worden zonder dat daar rechtsgevolgen aan verbonden worden. Van een integrale waarborg is dus geen sprake. Maar als de strafrechter de overheid in dergelijke gevallen niet meer (volledig) controleert, wie dan wel? Dat werpt vervolgens de vraag op hoe eventueel wel tot een systeem van integrale integriteitscontrole gekomen kan worden.

Om bredere en meer effectieve controle te realiseren, zijn diverse alternatieve en aanvullende concepten ten aanzien van artikel 359a Sv nader onderzocht, welke concepten mogelijkheden bieden om langs verschillende routes en met verschillende (sanctie)modaliteiten op non-integer overheidsoptreden te reageren.

 

Bron afbeelding: minifig

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 28 november 2013

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.