Vrouwenhandel

Lees hier de scriptie Een vreemde eend in de bijt. Een onderzoek naar de problematiek omtrent artikel 273f lid 1 sub 3 Wetboek van Strafrecht van Anouk Lianne Koster (Masterscriptie van straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden, begeleider: mr. dr. F.P. Ölcer, beoordeling: 8)

Art. 273f lid 1 sub 3 Sr stelt strafbaar ‘het aanwerven, medenemen of ontvoeren van iemand met het oogmerk diegene in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling’. De strafbaarheid van de gedragingen hangt volgens de wetgever niet af van het ontbreken van dwang of ongeoorloofde beïnvloeding. Uit deze scriptie van Anouk Lianne Koster blijkt dat inconsistentie bestaat in de rechtspraak aangaande art. 273f lid 1 sub 3 Sr en dat dit sublid nogal eens contra legem geïnterpreteerd wordt. Een aantal rechters heeft moeite met de vrijwillige aanwerving en medeneming van personen voor prostitutie over de grens. De achterliggende problematiek laat zien waarom dit zo is. Allereerst levert de strafbaarstelling van het aanwerven en medenemen van personen voor prostitutie over de grens spanningen op met het Nederlandse prostitutiebeleid. Ten tweede is art. 273f lid 1 sub 3 Sr niet verenigbaar met het Gemeenschapsrecht van de Europese Unie. Het vrije verkeer van personen en diensten wordt door de bepaling belemmerd, zonder dat deze belemmering gerechtvaardigd is. Tot slot is art. 273f lid 1 sub 3 Sr als ‘overinclusive’ aan te merken. Enerzijds heeft de overheid de verdragsverplichting vanuit het Verdrag van Genève van 1933 nopens de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen om de gedragingen neergelegd in art. 273f lid 1 sub 3 Sr strafbaar te stellen. Anderzijds valt de strafbaarstelling van de vrij neutrale gedragingen rechtspolitiek en binnen het EU-recht niet te verdedigen.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 8 juli 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.