Van autonome tot gemuilkorfde rechter?

Lees hier de scriptie 'Van autonome tot gemuilkorfde rechter? Een onderzoek naar de verhouding tussen het taakstrafverbod en de rechterlijke straftoemetingsvrijheid in het licht van de gezagsverhouding tussen wetgever en rechter' van Tessa Troost (Masterscriptie Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, begeleider: mr. dr. Joost Nan, beoordeling: 8,5).

In de scriptie is de invloed van het taakstrafverbod op de straftoemetingsvrijheid onderzocht en is gekeken of de wijze waarop de rechter artikel 22b Sr toepast in overeenstemming is met de constitutionele verhouding tussen wetgever en rechter. De wetgever is zich meer directief gaan opstellen op het terrein van de straftoemeting met het taakstrafverbod. Doordat de rechter niet alle relevante factoren kan afwegen om tot de meest passende sanctie te komen, wordt met de Wbt een inbreuk op de rechterlijke straftoemetingsvrijheid gemaakt. Deze inbreuk is ongerechtvaardigd, omdat voor het ingrijpen in de straftoemetingsvrijheid geen zwaarwegende gronden bestonden. De meest bekende manier om het taakstrafverbod naar de letter der wet te volgen is het combineren van de taakstraf met één dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever niet heeft gewild dat de taakstraf de onvoorwaardelijke gevangenisstraf overschaduwd en een gevangenisstraf van substantiële duur voor ogen heeft gehad. Bovendien dient het opleggen van één dag gevangenisstraf geen redelijk doel. Het buiten toepassing laten van art. 22b Sr doorkruist de belangenafweging van de wetgever en staat door artikel 11 Wet AB op gespannen voet met de traditionele plaats van de rechterlijke macht in het Nederlandse staatsbestel. 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 29 maart 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Het "gezonde volksgevoel" (waar ook dictators zich graag op beroepen) wil dat vreselijke criminelen er véél te genadig van af komen als zij slechts een taakstraf krijgen, en dus is de wet in populistische zin veranderd met de toevoeging van art. 22b Sr, en dat de "rechtsstaat" in het geding zou zijn.

Dat is die inderdaad, maar dan op een heel andere manier, want in Nederland heeft de wetgever het laatste woord, zonder constitutionele toetsing.

Wat zou die hier kunnen opleveren? Het strafrecht beoogt "leedtoevoeging" te vergelding en afschrikking. De gedachte is ook weinig omstreden dat de veroordeelde door zijn veroordeling een beter mens moet worden. Hier komen de doelstellingen met elkaar in botsing. Het vooruitzicht van gevangenisstraf mag misschien afschrikwekkender zijn dan dat van een taakstraf, maar criminologen weten al lang dat detentie leidt tot een hoge recidive, en de wereld dus eerder onveiliger maakt. Populisten deinzen niet terug voor averechtse maatregelen, als die maar lekker flink klinken. Maar er zijn genoeg argumenten om te begrijpen hoe desastreus detentie werkt. In de gevangenis krijgen veroordeelden verkeerde vrienden, die hem na ontslag graag zullen "helpen" om zijn geruïneerde leven weer op te bouwen - maar dan wel in een criminele "carrière". Verder zijn veel criminelen jonge mannen voor wie het stoer is om een keer gezeten te hebben - maar die zich zullen schamen voor een werkstraf.

Ik zie met belangstelling een uitgebreid proefschrift tegemoet over populisme in het strafrecht.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.