Toerekening van kennis

Lees hier de scriptie Toerekening van kennis van Michel Thirij (Masterscriptie Faculteit Recht, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, beoordeling: 8,5, begeleider: prof. dr. M.L. Lennarts)

In deze scriptie van Michel Thirij wordt onderzocht onder welke omstandigheden (interne) kennis van een natuurlijk persoon aan een rechtspersoon kan worden toegerekend. Een rechtspersoon kan in beginsel slechts kennis hebben door dergelijke toerekening. Voor de toerekening van kennis is dus een hoofdrol weggelegd. De wet biedt overigens weinig houvast. Slechts art. 3:66 lid 2 BW bevat een relevante bepaling waaruit blijkt dat kennis van de gevolmachtigde kan worden toegerekend aan de volmachtgever. Dat is overigens niet de enige norm waarvoor kennis van een normadressaat van belang is. Denk bijvoorbeeld aan kennis in het geval van dwaling, de actio pauliana, verzwijging in het verzekeringsrecht en verjaring. Kennis van functionarissen kan worden toegerekend indien die kennis in het maatschappelijk verkeer geldt als kennis van de rechtspersoon. Relevante factoren zijn de positie van de functionaris, de vraag of het gaat om functionele kennis en de strekking van de relevante norm.

Uit de behandeling van aan de praktijk ontleende casussen blijkt dat kennis in concernverband tot lastige toerekeningsvraagstukken kan leiden. In dat kader moet voor toerekening sprake zijn van verwevenheid tussen de rechtspersonen. Die verwevenheid moet uit meer bestaan dan alleen het aandeelhouderschap. Een dubbelrol van een functionaris kan daarbij doorslaggevend zijn. Kennis uit het verleden van bijvoorbeeld ex-bestuurders en functionarissen kan voor toerekening in aanmerking komen. Ondanks de verwevenheid van ondernemingen kan de toerekening van kennis toch worden ontzenuwd. Zo bleken het vertrouwensbeginsel en de professionaliteit van de verkoper van een onderneming doorslaggevend bij het weerleggen van de toerekening van kennis.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.