The protection of vulnerable groups and individuals by the ECHR

Lees hier de scriptie The protection of vulnerable groups and individuals by the European Court of Human Rights van Yussef Al Tamimi (masterscriptie Staats- en bestuursrecht aan de VU Amsterdam, begeleiders: prof. mr. H. Battjes en mr. dr. C.H. Slingenberg, beoordeling: 10).

“All human beings are born free (…)”. Aldus luidt artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Nationale grondwetten en internationale verdragen leggen in hun preambules en bepalingen vaak de nadruk op de vrij geboren mens en de autonomie van het individu. Een nieuwe stroming in de rechtsfilosofie, met aan het roer de Amerikaanse rechtsfilosofe Martha Fineman, stelt dit uitgangspunt nu ter discussie. Volgens deze stroming wordt de mens afhankelijk geboren, en blijft het individu ook de rest van zijn leven fysiek en sociaal afhankelijk van zijn omgeving. Het wezenskenmerk van het individu is daarom niet autonomie, maar juist kwetsbaarheid. Het recht zou meer rekening moeten houden met deze inherente kwetsbaarheid van de mens.

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn jurisprudentie omgaat met het concept kwetsbaarheid. Aan de hand van een intensieve bestudering van alle arresten waarin het begrip kwetsbaarheid een rol speelt, wordt het gebruik van het begrip geanalyseerd en de invloed ervan op de rechtsbescherming van verschillende individuen en groepen beoordeeld.

Ten eerste wordt een sterke toename van het begrip kwetsbaarheid in de uitspraken van het Hof geconstateerd. Sinds 2007 (2%) is het gebruik opgelopen tot 8% van alle arresten in 2013. Middels een analyse van de determinanten en de gevolgen van kwetsbaarheid wordt vastgesteld dat, hoewel op sommige punten een lijn valt waar te nemen, de jurisprudentie ook onverklaarbare afwijkingen bevat. Zo is het Hof onduidelijk of bepaalde groepen, bijv. slachtoffers in strafzaken, altijd als kwetsbaar dienen te worden aangemerkt. In het slothoofdstuk wordt beargumenteerd dat de toename van het gebruik van het begrip kwetsbaarheid door het Hof samenvalt met de ruimere positie die het Hof inneemt in de rechtsbescherming van achtergestelde groepen. Het begrip vormt een krachtig instrument om verzwaarde positieve verplichtingen of een kleinere margin of appreciation aan de lidstaten op te leggen.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 18 september 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Moira Jenkins schreef op :
Very interesting scholarship and helpful to my research on the legal regulation of representative advocacy in promoting the rights of the older citizen. Thanks!
Frits Jansen schreef op :
En vervolgens is de vraag hoe wordt bereikt dat de beslissingen van het EHRM worden nageleefd. Ook Rusland en Hongarije zijn lid van de Raad van Europa! Bovendien gaan zelfs in West-Europa stemmen op van politici die vinden dat het EHRM hun niet voor de voeten moet lopen, o.a. in Engeland. Ook bij ons is het EHRM niet populair in VVD-kringen. Die hebben het over "politici in toga" omdat het EHRM politieke beslissingen zou nemen zonder democratische legitimering.
Minister Schippers heeft wel eens geroepen dat het nu 65 jaar oude EVRM uit de tijd is, Kennelijk heeft ze tekst nooit gezien. Het is een trend bij VVD Kamerleden: "als je ons tegenspreekt schaffen we je af".
Kennelijk begrijpen ze in die kringen niet dat in de klassieke rechtsstaat geen der "machten" het laatste woord heeft, en dat grondrechten met name dienen om ook politici aan banden te leggen. Niet allen politieke banden, maar wel aan banden wat betreft rechtmatigheid.

Gek genoeg sloeg onze Kamer plotseling een andere richting in toen een wettelijk verbod werd voorgesteld op de invoering van Sharia-recht. Dat zou de wetgever namelijk toch aan banden leggen, ook als er een (vooralsnog onvoorstelbare) meerderheid zou zijn voor sharia-recht.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.