Strafrechtelijke aansprakelijkheid ziekenhuizen

Lees hier de scriptie 'Het ziekenhuis: een strafrechtelijk te vervolgen rechtspersoon. Het is tijd en noodzaak dat het ziekenhuis als rechtspersoon alerter strafrechtelijk vervolgd wordt' van Laura Felderhof (masterscriptie Straf(proces)reecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, begeleiding:mr. dr. F.P. Ölçer, beoordeling: 8,5). 

 

 

 

 

 

Indien na een medische misser een patiënt komt te overlijden, kan een arts strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld op grond van zijn eindverantwoordelijkheid voor het medisch beleid. Door de oprichting van het Expertisecentrum Medische Zaken in 2001 gebeurt dit, ten opzichte van het verleden, steeds vaker. In geval een medisch specialist in een zorgomgeving -zoals een ziekenhuis- werkt, kan de vraag rijzen of ‘de schuld’ bij de individuele zorgverlener ligt dan wel of zijn handelen (ook) beïnvloed wordt door zijn werkomgeving. Slechts éénmaal (in 1987) is een ziekenhuis veroordeeld voor het delict dood door schuld. In deze scriptie komt de volgende vraag aan de orde: ‘Waarom wordt de stap in de strafrechtelijke vervolging van de arts naar het ziekenhuis als rechtspersoon zelden of niet gemaakt bij medisch falen, wanneer het ziekenhuis nalatig is geweest in het creëren van een verantwoorde zorgomgeving?’. Diverse ontwikkelingen maken deze vraag in toenemende mate belangrijk, zoals de invoering van de gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg. Het verlenen van zorg is een economische activiteit geworden en de kwaliteit van de zorg is onder druk komen te staan. Niet redelijk is om in situaties waar structurele misstanden zich hebben voorgedaan, een incident (enkel) aan een medisch specialist toe te schrijven. Drie redenen die mogelijk het afzijdige vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie kunnen expliceren, zijn juridisch noch praktisch onoverkomelijk, terwijl van bestraffing juist een preventief en effectief effect kan worden verwacht. Het is tijd en noodzaak dat het ziekenhuis als rechtspersoon alerter strafrechtelijk vervolgd wordt.


Bron afbeelding: quality4care

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 13 februari 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a.zecha schreef op :
Partij vertegenwoordigers in de Staten Generaal en regering (onze binitas politica) zijn m.i. vele decennia heel druk bezig met wet- en regelgevingen en méér te creëren en ons direct en/of indirect voorhouden/sturen/dwingen om te doen en/of na te laten en/of te gedogen wat wisselende meerderheden van partij vertegenwoordigers voor ons goed dunken. Naar hun zeggen bovenal met de meest goede uitkomsten en/of bedoelingen.
H.C.Andersen verhaalt ons hoe een klein jongetje het bedrog waarnam en door zijn ouders werd gemaand om te zwijgen. In onze democratie nemen klokkenluiders zaken waar en spreken zich uit dat bij onze partij vertegenwoordigers zelden in goede aarde vallen.
Lees op: http://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_ … .
De kiezers worden in onze democratie door partij vertegenwoordigers toegejuicht als heuse koningen klant die vakkundig van hun gedateerde kleding worden ontdaan om hen in een nieuw pak te steken.

Door onze democratisch opgelegde/afgedwongen liberale markt ideologie lijken blijkens dit artikel er voorbereidingen te worden getroffen om het leger van “Barbertjes die moeten hangen” uit te breiden. Na de lotgevallen van vele harde werkers op de werkvloeren van het onderwijs, de geneeskunde, de zorg, de gerechtshoven, kan dit onderhavig artikel een indicatie zijn dat er nieuwe Barbertjes komen.

Het doet denken aan een “democratische” (r)evolutie die haar eigen kinderen opeet.
a.zecha
Frits Jansen schreef op :
Het strafrecht is niet constructief ("reparatoir"), maar "punitief". Het strafrecht bevredigt hoogstens een behoefte aan vergelding van de slachtoffers, maar lost niets op. Daarbij ligt de drempel hoger dan bij een civielrechtelijke "reparatoire" aanpak: misdrijven zijn - afhankelijk van de wettelijke bepalingen - slechts strafbaar bij minstens grove schuld en maak alleen bij (voorwaardelijk) opzet.

Natuurlijk lopen er in elke organisatie idioten en klunzen rond. Maar ziekenhuiszorg is inherent complex en daarbij is er altijd een risico van fouten - die net uit grove nalatigheid voortkomen.

De patiënt is er veel meer bij gebaat dat ziekenhuizen onder goed toezicht procedures creëren die een zelfreinigend effect hebben.

Een verslaafde neuroloog die volstrekt averechts functioneert? De slachtoffers zijn dolblij dat hij drie jaar achter de tralies gaat. Maar voor mij is de "dader" het hele zorgsysteem dat blijkbaar adequate procedures ontbeert om het falen van zo'n arts te constateren en zelf passende maatregelen te nemen. Nee, zulk organisatorisch falen moet je niet achteraf bestraffen, maar vooraf aanpakken met een beleid dat stimuleert tot goede procedures.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.